Raitajärvi

Obebyggd med 17 888 m3sk på den produktiva skogsmarken om 139 ha. I Raitajärvi.
Areal: 185 ha
Kommun: Övertorneå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 7/12 2021
Obebyggd och väl samlad skogsfastighet i Raitajärvi mellan Överkalix och Övertorneå. Skogsmarken omfattar 139 ha och virkesförrådet, som till största del utgörs av slutavverkningsbar skog, uppgår till totalt 17 888 m³sk. Älgjakten på fastigheten bedrivs enskilt med en tilldelning om en vuxen älg och en kalv för 2021.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (11)

Foto: Greger Sundkvist, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad i oktober 2021 av Stefan Drugge vid Töre skogsbruksservice är den produktiva skogsmarken 138,9 ha. Virkesförrådet har uppskattats till 17 888 m³sk och trädslagsfördelningen är 60% tall, 26% gran och 14% löv. Medelboniteten uppgår till 3,4 m³sk/ha och år.

Jakt

Fastigheten har en egen älgjaktslicens med en registrerad areal om 270 ha, tilldelningen för 2021 är en vuxen älg och en kalv.

Rättsförhållande

Fastighet

Övertorneå Raitajärvi 3:4 samt Raitajärvi 3:6, del av

Ägare

Birger Jakobsson-Åhl 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 138,9 ha
Impediment 126,6 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 266,5 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna Raitajärvi 3:4 och 3:6 är samtaxerade. Raitajärvi 3:6 är under avstyckning och saknar därför eget taxeringsvärde. När avstyckningen är genomförd kommer Skatteverket åsätta fastigheterna nytt taxeringsvärde.

Inteckningar

I fastigheten Raitajärvi 3:6 finns det fyra inteckningar om totalt 20 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är skriven i Övertorneå kommun sedan 12 månader. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helen Engström
Mäklarassistent
070-293 11 45

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning