Rålunden

Bördig skogsmark med sjöläge
Areal: 121 ha
Kommun: Färgelanda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 600 000 SEK
Anbudsdag: 22/11 2023
Bördig skogsmark med god tillväxt i ett skifte och strandlinje mot sjön Långhalmen.

Genom Areal i Vänersborg ges nu möjligheten att förvärva ett rejält och obebyggt stycke skogsmark i ett sammanhållet skifte med över en km strandlinje i sjön Långhalmen. Skogsskiftet, som består av de två fastigheterna Färgelanda Rålunden 1:3 och Färgelanda Rålunden 1:4, har en total areal om 121,6 ha varav 97,6 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 11 617 m³sk. Skogen har god tillväxt med skog i de flesta åldrar men med tyngdpunkt i röjnings- och gallringsskog. För dig som söker en långsiktig placering i skog är detta en utomordentlig möjlighet, dessutom dryga 10 mil norr om Göteborg. Välkommen till Rålunden!

Kontakta Areal

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare

Rålunden

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Marcus Hallenberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheterna finns det en skogsbruksplan ursprungligen skapad 2019. 2021 gjordes en ny fältinventering av Alexander Odenius, Skogsfakta. Därefter har skogsbruksplanen räknats fram till dagens datum givet teoretisk tillväxt och genomförda skogliga åtgärder.

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 97,6 ha med ett totalt virkesförråd om 11 617 m3sk. Detta ger ett medeltal om 119 m3sk/ha. Röjningar och gallringar är genomförda och överlag ligger skogsskötseln i fas. Skogsmarken är bördig och medelboniteten bedöms enligt skogsbruksplanen uppgå till 8,5 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen är 20 % tall, 69 % gran och resterande andel löv. Enligt skogsbruksplanen finns det gallringsförslag om 1 037 m3sk. Det finns skog i de flesta åldersklasser men fördelningen är ojämn med en större andel yngre skog.

I Skogsvårdslagen skrivs att om en brukningsenhet är mellan 50 - 100 ha skog får högst 50 ha av skogsmarken bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 44,4 ha eller 46 %.

För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Jakt

I närområdet finns förekomst av älg, kronhjort, rådjur och vildsvin i varierande omfattning, detta utöver övrigt småvilt. Fastigheterna Färgelanda Rålunden 1:3 och Färgelanda Rålunden 1:4 är båda registrerade i Frände-Lane älgskötselområde och Frände-Lane kronhjortsskötselområde.

Fiske och sjöar

Skogsskiftet har tillsammans över en km strandlinje mot sjön Långhalmen. Sjön ingår i Göta Älvs huvudavrinningsområde, har en yta om ca 250 ha och är som djupast runt 10 meter. I sjön finns bland annat abborre, gädda och gös. Fisket organiseras under Långhalmens FVO. Fiskerätt i Långhalmen medföljer. Vidare har fastigheten Färgelanda Rålunden 1:3 strand mot Råls Småsjö, en mindre skogssjö.

Rättsförhållande

Fastighet

Färgelanda Rålunden 1:3 och Färgelanda Rålunden 1:4

Ägare

Carina Jansson 1/2
Margaretha Hellborg 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 97,6 ha
Impediment 20,8 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Övrigmark 1,7 ha
Summa: 121,6 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Fastigheterna Färgelanda Rålunden 1:3 och Färgelanda Rålunden 1:4 är samintecknade. I fastigheterna finns det fem (5) penninginteckningar uttagna om totalt 473 000 kr. Samtliga är datapantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vänersborg

Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Alla objekt från Vänersborg

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Fastighetsmäklare

Åke Carlsson
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier