Ramfors

Skogsfastighet om ca 21 hektar produktiv skogsmark med stuga belägen söder om Alfta.
Areal: 22 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 200 000 SEK
Bebyggd skogsfastighet med god arrondering belägen i Ramfors, drygt 25 km söder om Alfta och Edsbyn efter Rv 50 i Ovanåkers kommun. Fastigheten består av ett markområde om totalt ca 22,5 hektar mark varav 21,2 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd uppskattat till ca 5 305 m³sk vilket ger medelförråd om 250 m³sk/ha. Medelbonitet beräknad till 5,6 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga gallringsskogar men har även ca 500 skogskubikmeter slutavverkningsbar skog. Stuga i 1½-plan med tillhörande förrådsbyggnad och härbre belägna i södra delen av fastigheten. Fastigheten har jakträtt inom Alfta södras viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8.
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (25)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stugan

Bostadsbyggnad i 1½-plan med en byggnadsyta om ca 35 kvm samt en veranda under tak om ca 5 kvm. Byggnaden är uppförd på torpargrund med timmerstomme och utvändig fasad i stående panel. Byggnaden har plåttak och enkelglas/kopplade fönster.

Byggnaden har elström och indraget vatten från källa (endast kallvatten) och enkelt avlopp till brunn.

Bygganden inrymmer på nedre plan allrum med pentry och vardagsrum. Allrummet med pentry-delen har trägolv och väggbeklädnad av pärlspont. Pentryt är utrustat med enklare spis och kylskåp. Vardagsrummet har trägolv och väggbeklädnad i tapet. Öppen spis finns i allrummet samt bakugn i vardagsrum.

Övre plan inrymmer ett sovrum och en oinredd kallvind. Sovrummet har trägolv och väggbeklädnad i tapet.

Ekonomibyggnader

Förrådsbyggnad

Enkel förrådsbyggnad med utedass i trä under plåttak. Elström och vatten finns framdraget men ej installerat.

Härbre

Äldre härbre i bilat timmer på plintar under plåttak.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under mars månad 2021.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 21,2 hektar med ett beräknat virkesförråd om 5 305 m³sk vilket ger medelförråd om 250 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,6 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 69 %, gran 21 % samt löv 10 %. Ca 3 100 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på växtkraftiga gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden men höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Jakt

Fastigheten ingår i Alfta Södra viltvårdsområde som omfattar ca 21 000 hektar jaktmark. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. För kartor och mer information gällande Alfta Södra viltvårdsområde se viltvårdsområdets hemsida www.alftasodravvo.se. Jakträtten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Goda fiskemöjligheter finns i Häsboån som rinner strax intill fastigheten. Fisket erbjuder ädelfiske främst i form av Öring. För mera information se Alfta Fiskevårdsområdesförenings hemsida, www.alftafvof.se.

Vägar

Fastigheten har del i två gemensamhetsanläggningar för väg. Ovanåker Mållångssta Ga:4, vägar som förvaltas av Mållångens Samfällighetsförening och Ovanåker Alfta Kyrkby Ga:17, väg.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånad samt fri från penninginteckningar.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av skog och mark kan ske på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, växande gröda och andra markägares egendom.

Ständning och lös egendom

Mark och byggnader överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Med den interaktiva (gps) karta kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Alfta Kyrkby 17:50

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 20,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 21,2 ha
Myr/kärr/mosse 0,4 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 22,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 968 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Tomtmark 44 000 kr
Summa: 1 014 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-09-20
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsmästare

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning