Ramsele-Forsås

Skog med god tillgänglighet
Areal: 34 ha
Kommun: Sollefteå
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 1 700 000 SEK
Skogsfastighet i två skiften som gränsar mot Vängelälven. Virkesförråd 5 400 m³sk enligt nygjord skogsbruksplan. Slutavverkningsbar skog uppgår till ca 3 000 m³sk. Jakträtt.

Skogsfastighet i två skiften som gränsar mot Vängelälven. Totalt 34 ha varav 31 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 5 400 m³sk enligt nygjord skogsbruksplan. Övervägande del tall. Slutavverkningsbar skog uppgår till ca 3 000 m³sk. Skogen är väldigt lättillgänglig då allmänna vägen går igenom båda skiftena. På fastigheten finns ett mindre bostadshus lämpligt som fritidshus samt ekonomibyggnader. Jakträtt.

Kontakta Areal

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare

Ramsele-Forsås

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder

Visa alla 40 bilder
Visa alla 40 bilder

Foto: Daniel Höglund

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Inledning
Fastigheten Ramsele-Forsås 1:22 är belägen i Ramsele-Edsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2022 av Thomas Sandin på Sandins Natur och Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Fastigheten består av 2 skiften med totalt ca 31 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet är ca 5 400 m³sk, med stor andel medålders och äldre skog.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är goda, och större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året.
Bra bonitet.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 57 % av virkesförrådet. Gran 27 % och löv 16 % enligt skogsbruksplanen.
Det finns ingen skog yngre än 20 år på fastigheten.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten är oregistrerad för älgjakt. På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgkalvar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar. Källa https://www.lansstyrelsen.se.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 95 eller [email protected]

Bostadshus

Mindre bostadshus med äldre standard lämpligt som fritidshus uppförd 1940. Regelstomme. Plåttak. Vatten från egen brunn. Vattenkvaliteten är okänd. Ägaren har ej tagit något vattenprov. Ägaren brukar tömma vattenledningarna på hösten då huset står kallställt över vintern. Äldre avlopp. Byggnaderna säljs med de inventarier/lösöre som finns i dem. Någon ytterligare städning kommer inte att göras.

Bottenvåning:
Farstu. Hall. Kök. Vatten endast använt sommartid samt endast kallvatten då varmvattenledningen till köket frusit sönder. Varmvattenberedaren är inte använd sedan dess. Badrum med wc. Mindre sovrum. Stort vardagsrum med trägolv och kamin. Kaminen är inte eldad i på många år så murstockens funktion är okänd. Provtryckning är ej gjord. Litet förråd under trappan till övervåningen.

Övervåning:
Delvis oinredd. Ett större sovrum finns inrett i dagsläget.

Gårdshus/gäststuga

Vatten och el finns indraget men vattnet är inte använt på många år så ledningarnas funktion är okänd.
Hall. Liten toa. Stort vardagsrum med kamin (ej eldad i på många år så murstockens funktion är även här okänd). Sovrum. Äldre kök.
Loft finns på övervåningen men trappan, som går på utsidan, är rutten så den går inte att gå på.

Ladugård

Äldre ladugård som i dagsläget används som förråd. Den ved som finns i ladugården ingår i köpet.

Timmerloge

Har för länge sedan använts som slaktbod. Numera förrådsbyggnad.

Jordkällare

Äldre jordkällare finns.

Rättsförhållande

Fastighet

Sollefteå Ramsele-Forsås 1:22

Ägare

Vailet Frank 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 30,8 ha
Inägomark 1,5 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 33,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 49 000 kr
Skogsmark 705 000 kr
Summa: 754 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 130 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sollefteå

Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Alla objekt från Sollefteå

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Skogsmästare

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Ramsele-Forsås & vill bli kontaktad

Mäklaren för Ramsele-Forsås kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier