Budgivning pågår!

Ramsele-Holme

Mindre skogsfastighet i Ramsele
Areal: 5 ha
Kommun: Sollefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 200 000 SEK
5 hektar skog i Ramsele med bra tillgänglighet.

Budgivning

Budgivare 2 210 000 SEK 2024-06-23   kl. 11:55
Budgivare 1 160 000 SEK 2024-06-16   kl. 21:09

Nu finns möjlighet att förvärva en skogsfastighet som består av två skiften om sammanlagt 5 ha strax utanför Ramsele. Fastigheten är perfekt för den som vill påbörja sitt skogsägande, alternativt för den som vill komplettera sitt tidigare skogsinnehav. Virkesförråd 730 m³sk enligt nygjord skogsbruksplan.

Kontakta Areal

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Ramsele-Holme

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder

Visa alla 21 bilder
Visa alla 21 bilder

Foto: Åsa G. Torell

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten Österrå 6:5 är belägen i Ramsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2024 av Thomas Sandin på Sandins Natur och Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Fastigheten består av två skiften med totalt ca 4,4 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 730 m³sk, med stor andel gallringsskog.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är normala för området och större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året.
Boniteterna är relativt goda med blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 53 % av virkesförrådet, löv 44 % och tall 3 %. Skogens åldersfördelning har en förskjutning mot gallringsskog och äldre slutavverkningsbar skog.
Ungefär 32 %, (1,4 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 310 m³sk.

Åkermark

På fastigheten finns det 0,6 ha åkermark. Det är ridskolan i Ramsele som brukar denna åkermark med ett muntligt avtal.

Jakt

Jakten är idag muntligt upplåten till Holme jaktlag på ett år i taget. Detta jaktlag jagar på ett område om ca 2 000 ha.

Vägar

Fastigheten har mycket bra tillgänglighet då allmän väg går över fastigheten.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns inga kända forn- eller kulturlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkelt för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan
kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.

Rättsförhållande

Fastighet

Sollefteå Ramsele-Holme 1:6

Ägare

Johan Boris Alexander Andersson Db 1/1
Louise Gerdin
Helen Andersson
Lena Andersson

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 6,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 4,4 ha
Åkermark 0,6 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 5,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Summa: 320000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Sollefteå

Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Alla objekt från Sollefteå

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Ramsele-Holme & vill bli kontaktad

Mäklaren för Ramsele-Holme kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier