Råneå

I bördiga Råneå med växtliga ungskogar och jakt i VVO.
Areal: 120 ha
Kommun: Luleå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 800 000 SEK
Anbudsdag: 25/1 2022
OBS! 211228 har fastighetens skogsuppgifter samt totalareal uppdaterats och priset sänkts till 2 800 000 kr.

Obebyggd skogsfastighet på bördiga marker. Skogsmarken uppgår till 109,7 ha, virkesförrådet har uppskattats till 10 040 m3sk och utgörs av växtliga ungskogar. Fastigheten ingår i Rånbyns viltvårdsområde som jagar på totalt 6 848 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Norrbotten
Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (14)

Foto: Greger Sundkvist, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen upprättad i maj 2021 av Stefan Drugge vid Töre skogsbruksservice omfattar den produktiva skogsmarksarealen 109,7 ha och virkesförrådet har uppskattats till 10 042 m3sk. Trädslagsfördelningen är 43% tall, 33% gran och 24% löv. Medelboniteten är 3,9 m3sk ha/år.

Jakt

Fastigheten ingår i Rånbyns viltvårdsområde om totalt 6 848 ha, årets älgtilldelning är 18 vuxna älgar och 17 kalvar.

Rättsförhållande

Fastighet

Luleå Råneå 70:5, del av

Ägare

Rolf Nordström Db 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 109,7 ha
Impediment 4,8 ha
Impediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 1,8 ha
Övrigmark 3,2 ha
Summa: 119,6 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är under avstyckning och har därför inget eget taxeringsvärde. När avstyckningen är genomförd kommer Skatteverket att åsätta den ett nytt taxeringsvärde.

Inteckningar

Det finns fyra inteckningar om totalt 470 000 kr i fastigheten. Med det som nu säljs följer inga inteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helen Engström
Mäklarassistent
070-293 11 45

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning