Ranglebyn

Jord och/eller skog i Kila
Areal: 44 ha
Kommun: Säffle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 750 000 SEK
Anbudsdag: 20/10 2023
Straxt söder om Nysäter. Fastigheten har totalt sju skiften med skog och åkermark.

Strax söder om Nysäter utbjudes fastighet i Ranglebyn. 14 hektar åkermark och 27 hektar skog. Möjlighet ges till att lägga bud på hela fastigheten eller åkermarksskiftena och skogsmarken var för sig.

Fastighetens bedömda virkesvolym uppgår till ca 4 500 m³sk eller ett medeltal om 166 m³sk/ha. Skogstillståndet utgörs av virkesproducerande ung /- medelåldersskog men även ca 1 000 m³sk slutavverkningsbar skog. Åkermarken är fördelad på två närliggande områden.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Ranglebyn

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 30 bilder
Visa alla 30 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken omfattar 13,5 hektar enligt skogsbruksplanen. Den är utarrenderad där arrendeavtalet omfattar 13 hektar och är upplåtet med femårsavtal. Eventuell uppsägning ska ske senast 1 år före arrendetidens utgång. Nuvarande arrendeperiod påbörjades 2019-11-01. Årligt arrende uppgår till 800 kr per hektar. Laga moms tillkommer.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken omfattar en areal om 27,3 hektar med ett bedömt om 4 532 m³sk vilket motsvarar ett medeltal om 166 m³sk per hektar. Fastigheten har en medelbonitet om 7,3 m³sk per hektar och år. Trädslagsfördelningen utgörs av 14 % tall, 61 % gran och 25 % löv. Skogstillståndet utgörs till största del av ungskog och medelåldersskog. Av den totala virkesvolymen återfinns i 3 139 m³sk i huggningsklassen G1. I huggningsklassen S1 och S2 är virkesförrådet bedömt till 1 038 m³sk. Fastigheten har även 2,9 hektar hänsynsmark i form av ett naturreservat.

Skogsbruksplanen är upprättad i april 2020 av Anders Kareliusson som därefter har tillväxtberäknats med fyra växtsäsonger i planprogrammet PC skog. För att veta mer om skogstillståndet se den bifogade skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Fastigheten har en registrerad nyckelbiotop som omfattar areal om 1,5 hektar i avdelning 3. Nyckelbiotopen är belägen inom naturreservatet Kilafjället.

Jakt

Fastigheten är inte belägen inom något viltvårdsområde och jakten bedrivs enskilt. Det finns ingen nyttjanderätt upplåten och jakten tillfaller köparen.

Möjlighet att lägga bud på delar

Det ges möjlighet att bjuda på de olika delar av fastigheten. Det förutsätter i så fall fastighetsbildning där köparen behöver äga en annan lantbruksfastighet i Säffle kommun att lägga marken till genom fastighetsreglering.

Åkermarkens 13,5 hektar försäljes lämpligen i hela skiften tillsammans med angränsade skogsmark. Avdelningarna 12, 13, 14, 15, 16 och 18 uppgår sammanlagt till 5 hektar skogsmark och 637 m³sk enligt skogsbruksplanen. Summa 18,5 hektar.

Resterande skogsmark uppgår till 22,3 hektar produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 3895 m³sk. Därutöver tillkommer 2,9 hektar hänsynsmark (naturreservat) och 0,6 hektar impediment. Summa 26 hektar.

Rättsförhållande

Fastighet

Säffle Ranglebyn 1:15

Ägare

Lars Forsling 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 44,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,5 ha
Övrigmark 2,9 ha
Skogsimpediment 0,6 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 13,4 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 44,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2022
Summa: 1505000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är varken belägen inom glesbygd eller omarronderingsområde och förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Mäklarassistent

Gustav Thorvall
Gustav Thorvall
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-634 77 69

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Ranglebyn & vill bli kontaktad

Mäklaren för Ranglebyn kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier