Rannsundet

Fastighet med andel i samfällighet om 4 000 ha! 25 500 m³sk. Jakt och fiske.
Areal: 207 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 4/10 2021
Unik möjlighet att förvärva en väl arronderad och virkesrik skogsfastighet med andel i större skog och fjällsamfällighet om ca 4 000 ha! Fastigheten som utgörs av ett sammanhängande skifte är obebyggd och mycket naturskönt belägen angränsande till Rannsjön, ca 40 km sydost om Funäsdalen, i västra Härjedalen. Total areal om ca 207 ha, varav ca 159 ha produktiv skogsmark. Åldersklassfördelning visar på klart övervägande andel äldre slutavverkningsmogen tallskog och ett totalt virkesförråd om 25 600 m³sk, varav 23 500 m³sk är S1 och S2 skog. Fastigheten har 12,5 % andel i större samfällighet om ca 4 000 ha, vilket utgörs av sk skogs och fjällsamfällighet med fiske och mark. Fastigheten ingår i Rannsundets viltvårdsområde som omfattar jakt på större areal.

Fastigheten har flera positiva fördelar för den skogs, jakt och naturintresserade som söker en obebyggd skogsfastighet belägen i naturskönt landskap med stora jaktmöjligheter:
-unik möjlighet att kunna förvärva skogsfastighet med 12,5 % andel i samfällighet om ca 4 000 ha
- jakt inom Rannsundets viltvårdsområde
- goda möjligheter till produktivt skogsbruk med stor volymen äldre avverkningsmogen skog
- goda rekreationsmöjligheter både med dess natursköna belägenhet samt fastighetens relativa närhet till expansiva Funäsdalen med allt som området har att erbjuda i vacker fjällmiljö
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video (1)

Bilder (13)

Foto: Morgan Grip

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2007 av Folke Lindblom (LRF Konsult). Skogsbruksplanen har sedan uppräknats med tillväxt och korrigerats utifrån utförda åtgärder till dags datum. Fastigheten har mycket fin arrondering i ett sammanhängande markområde. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 159,2 ha och har ett virkesförråd om 25 529 m³sk varav 23 390 m³sk är S1 och S2 skog. Skogsbruksplanen visar således på mycket stor andel äldre slutavverkningsmogen skog med flera högkvalitativa bestånd. Fastigheten är klart talldominerad (81%), vilket är karaktäristiskt för området.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Det finns behov av återväxtkontroll samt av röjning på fastigheten. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper, forn och kulturlämningar

Det finns en registrerad nyckelbiotop på fastigheten. Den omfattar ca 1,5 ha och är belägen inom avdelning 10 i skogsbruksplanen. Utöver detta finns idag inga övriga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt, registrerade på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Rannsundets viltvårdsområde som totalt omfattar en areal om ca 7 000 ha.

Viltvårdsområdet har sedan delats upp i fyra olika sektioner. Enligt uppgift från ordförande i viltvårdsområdet ingår denna fastighet i sektion nr 1 som omfattar ca 1 100 ha.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2022-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt, vilket bla innebär rätt till visst nätfiske inom Randsundets fiskevårdsområde. Fiskerätten är upplåten tom 2026-12-31, men övergår efter det till den nya ägaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Rannsundet 1:47

Ägare

Anders Nilsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 0,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 159,2 ha
Impediment 45,1 ha
Väg och kraftledning 2,0 ha
Vatten 0,5 ha
Summa: 206,8 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten: Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet) OBS! Då fastigheten är nybildad har nedanstående taxeringsvärde proportionerats utifrån stamfastigheten. Produktiv skogsmark 4 851 000 kr, Impediment 311 472 kr, Totalt 5 162 472 kr. Samfällda området, Rannsundet S:1: Produktiv skogsmark 18 766 000 kr, Impediment 311 114 kr, Totalt 21 880 000 kr. Fastighetens andel i ovanstående samfällighet är 12,5%. Totalt taxeringsvärde inkl det samfällda området: Produktiv skogsmark 7 196 750 kr, Impediment 350 361 kr, Totalt 7 547 111 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Jag är intresserad av fastigheten Rannsundet och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning