Rånö – Jordbruksarrende

Gårdsarrende på Rånö
Areal: 36 ha
Kommun: Haninge
Objektstyp: Arrende
Gårdsarrende i storslagen skärgårdsmiljö, flera boningshus.

Areal i Stockholm har nu på uppdrag av Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län att förmedla ett gårdsarrende beläget på vackra Rånö i Stockholms södra skärgård. Här erbjuds en ny arrendator ett vackert boende med möjlighet att bedriva ett småskaligt jordbruk kombinerat med turistverksamhet.

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare

Rånö – Jordbruksarrende

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder

Visa alla 27 bilder
Visa alla 27 bilder

Foto: Bosse Lind

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Arrendatorsbostad

Arrendatorsbostaden är från slutet av 1800-talet/ början av 1900-talet och uppförd i två plan i timmerstomme med locklistpanel på torpargrund. Mansardtak beklätt med plåt och kopplade fönster. Uppvärmningen sker med elradiatorer. Vatten tas från en brunn i gårdscentrum och avloppet är kopplat till en nyanlagd gemensamhetsanläggning.

Byggnaden har en boyta om ca 140 kvm. På bottenplan finns ett modernt kök med matsalsdel och öppen spis, hall, liten toalett, vardagsrum med öppen spis, groventré med tvättstuga. Vidbyggt arrendatorsbostaden finns en altan. På övervåningen finns det hall, ett sovrum, kontor, toalett med dusch och badkar, ytterligare ett sovrum/förråd samt kattvindar. Huset har en välbevarad charm med gamla trägolv och flera eldstäder.

Drängstuga

I arrendatorsbostadens direkta närhet finns en mindre stuga på uppskattningsvis 50 kvm, uppförd med timmerstomme på torpargrund och taket är belagt med plåt. Invändigt finns storstuga med kamin, ett äldre men funktionellt kök samt toalett och dusch. På övervåningen finns ett stort sovrum. Avloppet är kopplat till gemensamhetsanläggningen, vattnet tas från brunn på gårdscentrum.

Gäststuga

I Skogsbacken mellan arrendatorsbostaden och ladugården ligger en gäststuga om ett rum och kök samt sovloft. Stugan har el och sommarvatten och lämpar sig för korttidsuthyrning.

Energideklaration

Ej utförd.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugården har en byggnadsyta om cirka 28 x 10 meter och är uppförd i trästomme med stående brädpanel under sadeltak beklätt med plåt. I byggnaden finns en logdel med trägolv och en ladugårdsdel med gjutet golv och plats för nötdjur. På ladugårdens norra sida finns ett utbyggt lösdriftsstall om ca 160 kvm. En lämplig besättning för arrendestället bedöms vara 5 kor, 5 ungdjur och 25 tackor.

Vagnslider

Byggnadsyta om cirka 16 x 6 meter. Byggnaden är uppförd i stolpkonstruktion på betongplintar under självbärande plåttak. Grusat golv.

Magasin

I anslutning till arrendatorsbostaden finns ett äldre magasin med en uppskattad byggnadsyta om 7 x 10 meter. Byggnaden är uppförd i timmerstomme på plintgrund med plåttak. Golvet utgörs av trä och byggnaden används idag främst för förvaring och som redskapsbod.

Hönshus/Slaktbod

Vid gårdscentrum finns ytterligare en magasinsbyggnad uppförd i timmer på plintgrund. Hälften av utrymmet har tidigare använts som hönshus och den andra hälften har använts som slakteriutrymme.

Skog och mark

Historik

Rånö omtalas för första gången i historieböckerna 1543 då ön upptogs i jordeboken åt en Johan Pedersson. Under 1600-talet ansökte Pederssons systerson, tillika riksråd, Erik Fleming om att anlägga ett säteri på ön. Ansökan avslogs dock med hänvisning till att byggnationerna inte var tillräckligt ståndsmässiga. Som så många andra skärgårdsöar så drabbades Rånö hårt av rysshärjningarna 1719 och all bebyggelse brändes ned. Under 1800-talet köptes ön in av Utö gruvbolag som bedrev mindre brytning av fältspat och glimmer på ön. 1910 förvärvades ön av konsul Jonas Wibom, Wibom lät importera diverse exotiska djur från Afrika som fick hållas på ön, bland annat jakar och bufflar. 1944 köpte Stockholms stad Rånö tillsammans med närbelägna Nåttarö och Ålö för anläggning av frilufts och strövområden. Sedan 1998 ägs ön av skärgårdsstiftelsen. Nuvarande arrendator har​ brukat gården sedan 1985.

Området

​Rånö är beläget mellan den mäktiga Mysingen och Utö i Stockholms södra skärgård. Majoriteten av ön utgör ett naturreservat tillsammans med stora delar av Ålö. De två öarna tillsammans med Nåttarö bildar en naturskön skärgård med hälltallskogar, släta klippor och sandstränder samt det brukade kulturlandskapet med dess rika flora. Kommunikationerna till Nynäshamn är goda med dagliga avgångar med Waxholmsbolaget under sommarmånaderna, under vinterhalvåret sker flera turer per vecka.

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken är belägen i närheten av gårdscentrum. Jordarna domineras huvudsakligen av lera med sandinblandning. Enligt arrendekontraktet uppgår arealen åkermark till ca 14,5 ha och arealen betesmark till ca 21 ha. 16 ha av betesmarken är belägen på ön Ängsholmen där det även finns ca 7 ha övrig mark som är stängslat. Åkermarken ska brukas som åker och hållas fri från ved-vegetation, enligt regelverket för gårdsstöd. Betesmarken inklusive den övriga marken innanför stängsel ska hävdas genom att årligen betas av ett erforderligt antal djurenheter. Bete ska ske främst med nötkreatur och får och skall vid betessäsongens slut vara väl avbetad och dess öppenhet bibehållas med röjning av busk vid behov, enligt miljöstödsreglerna.

EU-stöd på all areal och med beläggning enligt ovan bör uppgå till ca 140 000 kr årligen.

Övrigt

En brygga med tillhörande redskapsbod ingår för arrendatorn i Rånösundet, söder om gårdscentrum.

Rättsförhållande

Fastighet

Haninge Rånö 1:17, del av

Ägare

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 1/1

Taxeringsvärde

Då förmedlingsobjektet är ett gårdsarrende anges inte taxeringsvärdet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-09-07
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Kontaktperson

Gunnar Boglind
Gunnar Boglind
Jägmästare
073-672 51 06

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Rånö – Jordbruksarrende & vill bli kontaktad

Mäklaren för Rånö – Jordbruksarrende kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier