Rättelöv

Välskött och bördigt.
Areal: 70 ha
Kommun: Hässleholm
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 300 000 SEK
Anbudsdag: 15/3 2021
Välskött och bördigt skogsskifte med hög volymförräntning. Beläget i Rättelöv strax NO Hässleholm.
Fastigheten har präglats av långsiktighet, har varit och är välskött. Skogsskötseln har renderat i flera utmärkelser genom åren.
Virkesförråd om drygt 9 300 m3sk med stor andel gran. God tillgång till vägar. Inga byggnader.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hässleholm
Garnisonsvägen 16
281 35   Hässleholm
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (17)

Foto: Martin Lindskog, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplan upprättad av Oskar C Nilsson, Sydved, januari 2020.
Virkesförrådet uppgår till drygt 9 300 m³sk med en trädslagsfördelning som domineras av gran, följt av bok och björk.
Medelboniteten beräknas till 9,1 m³sk/ha/år och fastighetens löpande tillväxten i planperioden estimeras till 435 m³sk/år.

Nyckelbiotoper mm

Fanns inte vid upprättande av föreliggande fastighetsbeskrivning.
Minnessten över föregående fastighetsägare.

Jakt

Jakträtten är upplåten t.o.m. 2022-06-30. Ny fastighetsägare erhåller avgift för upplåtelsen fr.o.m. 2021-07-01.
Förekommande klövviltslag är älg, dovhjort, rådjur och vildsvin. Dovhjortsstammen är under uppbyggnad och jaktlagen i området har enats om en återhållsam avskjutning. Fastigheten ingår i Snapphanebygdens älgskötselområde, https://snapphanebygdensasko.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Hässleholm Rättelöv 3:16

Ägare

Björn Waller 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 70,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 70,7 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 71,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 6 615 000 kr
Summa: 6 615 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 300 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Jag är intresserad av fastigheten Rättelöv och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning