Rättelöv

Såld
Obebyggt skogsskifte med 8 800 m3sk i Rättelöv. Som helhet eller i delar.
Areal: 70 ha
Kommun: Hässleholm
Objektstyp: Skog
Obebyggda skogsfastigheter i ett skifte med hög volymförräntning belägna i Rättelöv strax NO Hässleholm. Virkesförrådet uppgår till 8 800 m3sk. God tillgång till vägar. Fastigheterna har ägts av samma familj under stora delar av föregående sekel fram till dags dato, skogsskötseln har varit långsiktig. Skogen domineras av gran och har varit och är, välskött, vilket renderat i flera utmärkelser genom åren. De senaste 30 åren har Sydved förvaltat fastigheterna.

Möjlighet finns att lägga delade bud. Ansökan om fastighetsbildning genom avstyckning avseende bostadsbyggnaden är inlämnad till Lantmäteriet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hässleholm
Garnisonsvägen 16
281 35   Hässleholm
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Senast inkomna fastigheter till försäljning