Rättelöv

Obebyggt skogsskifte med 8 800 m3sk i Rättelöv. Som helhet eller i delar.
Areal: 70 ha
Kommun: Hässleholm
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 000 000 SEK
Anbudsdag: 15/4 2019
Obebyggda skogsfastigheter i ett skifte med hög volymförräntning belägna i Rättelöv strax NO Hässleholm. Virkesförrådet uppgår till 8 800 m3sk. God tillgång till vägar. Fastigheterna har ägts av samma familj under stora delar av föregående sekel fram till dags dato, skogsskötseln har varit långsiktig. Skogen domineras av gran och har varit och är, välskött, vilket renderat i flera utmärkelser genom åren. De senaste 30 åren har Sydved förvaltat fastigheterna.

Möjlighet finns att lägga delade bud. Ansökan om fastighetsbildning genom avstyckning avseende bostadsbyggnaden är inlämnad till Lantmäteriet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hässleholm
Garnisonsvägen 16
281 35   Hässleholm
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplan upprättad av Martin Ohlsson, Sydved våren 2018. Planen har korrigerats med ett års tillväxt. Sedan planens upprättande har avdelning 5 röjts, vilket beaktats i skogsbruksplanen.

Det har konstaterats förekomst av barkborreangrepp. Vänligen kontakta ansvarig mäklare för ytterligare information.

Nyckelbiotoper

Fanns inte vid upprättande av föreliggande fastighetsbeskrivning.

Jakt

Tillgänglig för köparen fr.o.m. 2020-01-01. Fastigheterna ingår i Snapphanebygdens älgskötselområde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Rättsförhållande

Fastighet

Hässleholm Rättelöv 3:16 och Hässleholm Rättelöv 4:7, del av

Ägare

Kristina Björnsdotter Berry 1/3
Anna-Karin Björnsdotter Schöld 1/3
Birgitta Göransson Björnsdotter 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 70,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 70,8 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 71,2 ha

Taxeringsvärde

För information om fastigheternas taxeringsvärden se prospektet.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 300 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Jag är intresserad av fastigheten Rättelöv och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning