Rävlinge

Rävlinge
Areal: 18 ha
Kommun: Jönköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 900 000 SEK
Anbudsdag: 20/6 2022
Ostört och bördigt mellan Skärstad och Haurida.

På de skogsbeklädda höjderna mellan Skärstad och Haurida ligger Rävlinge 1:4 mfl, även kallad Klåben. En skogsdominerad fastighet med inslag av f.d. jordbruksmark, belägen i en bördig sluttning. Total areal är 18 ha och virkesförrådet är uppskattat till 4 300 m³sk, huvudsakligen äldre skog. På fastigheten finns två äldre bostadshus med enkel standard samt några ekonomibyggnader.

Välkommen till Rävlinge!

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Rävlinge

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stugan

Ett trevligt bostadshus i 1 1/2-plan, troligen uppfört omkring förra sekelskiftet. Byggnadsarea (utvändigt mått) ca 50 m².

Torpargrund, stomme av timmer, fasad av trä, samt tak med plåt. Indraget el, vatten och avlopp saknas.

Nedre plan: Glasveranda. Entré. Vardagsrum med kakelugn. Kök med vedspis. Mindre rum. Groventré.

Övre plan: Mindre rum med vedkamin. Två snedgarderober. Ett oinrett rum/vind.

Lilla stugan

Mindre bostadshus i 1 1/2-plan, troligen uppfört i början av 1900-talet. Byggnadsarea (utvändigt mått) ca 40 m². Används som förråd.

Torpargrund, stomme av timmer och fasad av trä, samt tak med plåt. Indraget el, vatten och avlopp saknas.

Nedre plan: Entré. Rum med vedkamin. Kök med vedspis.

Övre plan: Utgörs av ett oinrett utrymme/vind.

Energideklaration

Kommer ej att upprättas.

Driftskostnader

Sedvanliga driftskostnader för bostadshusen saknas.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre timrad ladugård med plåttak. Byggnaden är delvis raserad.

Uthus/bodar

På fastigheten finns två enkla bodar av trä med plåttak.

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan för fastigheten har upprättats av Torbjörn Knipbo Skogskonsult i augusti 2021. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 16,3 ha och virkesförrådet 4 292 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 12 %, gran 71 %, löv 13 %, ek 1% samt övrigt ädellöv 3 %. Bonitet 8,7 m³sk/ha.

Köparen står risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador uppkomna på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Åker- betesmark

Jordbruksmarken består av 1,4 ha enligt skogsbruksplanen.

Jakt

Jakten är tillgänglig för köparen.

Rättsförhållande

Fastighet

Jönköping Rävlinge 1:4, 1:13, 1:15

Ägare

Agnes Josefsson Db 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,3 ha
Inägomark 1,4 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 18,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 86 000 kr
Betesmark 57 000 kr
Skogsmark 1 501 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Summa: 1 647 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier