Remna Solberga

Remna Solberga
Areal: 52 ha
Kommun: Flen
Objektstyp: Gård
Prisidé: 9 250 000 SEK
Anbudsdag: 26/9 2023
Gård i vackert läge vid sjön Nedingen. Skog, inägomark och jakt.

Sju kilometer nordost om Flen, mitt i det böljande sörmländska landskapet ligger Remna Solberga. En fastighet i ett sammanhängande skifte om totalt 52 hektar. Fastigheten består av gårdscentrum med mangårdsbyggnad, tre uthus och en ekonomibyggnad som idag används som lösdriftsstall för gårdens hästar samt maskinförvaring. Till gården hör 8 hektar inägomark och 37 hektar produktiv skogsmark där det totala virkesförrådet uppskattas till 3 938 m³sk. Till detta kommer 3,25 hektar vatten i sjön Nedingen samt 6,2 hektar övrig mark. Det brutna landskapet och kombinationen av öppen mark och skogsmark ger goda förutsättningar för spännande jaktupplevelser.

Kontakta Areal

Jacob Rappe Nilsson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Remna Solberga

Jacob Rappe Nilsson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
073-822 00 16

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Jacob Rappe Nilsson och August Häger, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Byggnad uppförd på torpargrund med trästomme, stående träpanel samt tak av tegel. Enligt taxeringsuppgifter uppgår boytan till 134 kvm. Uppvärmning sker genom en bergvärmeanläggning installerad år 2018, via ett vattenburet system med radiatorer. Gården har egenborrad brunn samt enskilt avlopp med 3-kammarbrunn och infiltrationsbädd. Nedervåningen består av fyra rum och kök samt en toalett. Utöver detta finns även en groventré, glasveranda samt altan under tak på baksidan. Ovanvåningen består av en hall, två sovrum samt ett badrum. Huset har genomgående tvåglasfönster utom i vissa delar där fönstren är förstärkta med ytterligare fönster. Invändigt föreligger det ett genomgående renoveringsbehov i mangårdsbyggnaden.

Ekonomibyggnader

Flygel/Garage

Byggnad uppförd på torpargrund med timmerstomme och träfasad med tak av tegel. Byggnaden rymmer idag ett gästrum, en verkstad, samt ett garage som är byggt i vinkel med flygeln. I huset finns också bergvärmepumpen som förser mangårdsbyggnaden med värme. Vatten och avlopp finns i byggnaden.

Flygel/Magasin

Timrat hus på torpargrund under tak av tegel. Byggnaden används i dagsläget till förvaring i två plan.

Timrat hus på torpargrund under tak av tegel. Byggnaden används i dagsläget till förvaring i två plan.

Ladugård/Stall

Ladugården är uppförd på stengrund med timmerstomme och träpanel under tak av plåt. Den gamla ladugårdsdelen har plangjutet golv och fungerar idag som förvaring samt inrymmer en sadelkammare. I denna del av byggnaden finns el och vatten. I andra änden av byggnaden finns plats för maskinförvaring. På ladugårdens baksida finns en utbyggnad under tak som används som lösdriftsstall. Byggnadens mått är ca 28 x 13 meter.

Båthus

I nära anslutning till sjön Nedingen finns ett gammalt båthus uppfört på stengrund med trästomme och träfasad. Huset är idag fallfärdigt men möjliggör för en ny ägare att uppföra en byggnad i nära anslutning till sjön på den tidigare husgrunden.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken på fastigheten uppgår enligt skogsbruksplanen till totalt 8,6 hektar. Merparten av den öppna marken finns i anslutning till gårdscentrum samt ner mot sjön Nedingen. Jordart av normal beskaffenhet för området och tillfredställande dränering och produktionsförmåga. Delar av åkermarken används idag som betesmark. Samtliga staket som är uppförda kring fastighetens inägomarker är uppförda av nuvarande hyresgäst och följer ej med fastigheten. Åkermarken är upplåten genom ett sidoarrende. Arrendet är uppsagt och upphör att gälla 2024-03-14.

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades i juli 2023. Den produktiva skogsmarken uppgår till 37,1 hektar och virkesförrådet till 3 938 m³sk vilket ger 106 m³sk per hektar. Gran är det dominerande trädslaget med 66 % följt av löv och tall som utgör 18 % respektive 12 %. Medelboniteten beräknas till 8,2 m³sk/ha och år. I huggningsklassen G1 finns 1 920 m³sk och sammanlagt 1 384 m³sk är i huggningsklasserna S1-S3. Under planperioden uppgår det totala avverkningsförslaget till 1 512 m³sk.

Jakt

På Remna Solbergas marker finns goda förutsättningar för spännande jaktupplevelser. På fastigheten förekommer främst rådjur, vildsvin, dovhjort och älg. Även viss förekomst av kronhjort. Jakten blir tillgänglig för ny ägare på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Humledals älg- och kronskötselområde.

Fiske

Till fastigheten hör rätt att fiska i sjön Nedingen. Här finns tillgång på gädda, abborre samt signalkräftor. Fastigheten har också andel i Flen Remna S:2, vilket möjliggör fiske i sjön Hen. Andelstal i samfälligheten är outrett.

Rättsförhållande

Fastighet

Flen Mellösa-Humledal 4:1, del av

Ägare

Jarl Rudin 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 37,1 ha
Väg och kraftledning 1,8 ha
Inägomark 8,6 ha
Övrigmark 4,4 ha
Impediment 0,3 ha
Vatten 3,2 ha
Summa: 55,4 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten Flen Remna 1:41 utgör en styckningslott från en större fastighet, där lantmäteriförrättning fortfarande pågår. Därav finns ännu inget fastställt taxeringsvärde för fastigheten.

Inteckningar

Efter avslutat lantmäteriförrättning kommer fastigheten att vara fri från inteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Jacob Rappe Nilsson
Jacob Rappe Nilsson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
073-822 00 16

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier