Rissätra

Skog i nordvästra Dalarna med andel i Besparingsskog.
Areal: 23 ha
Kommun: Malung-Sälen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 500 000 SEK
Anbudsdag: 17/6 2020
Skogsfastigheter i vackra Lima belägna inom två viltvårdsområden samt med andel i Lima besparingsskog. Total areal om ca 23 hektar varav produktiv skogsmark är 11,9 hektar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken består av ett flertal skiften/område främst belägna på östra sidan av Västerdalälven men även ett område på västra sidan. Över egendomen finns en skogsbruksplan framtagen av Foran Sverige, år 2018, i planformatet Forest stand och har därefter konverterats till formatet Pc Skog, vissa differenser kan uppstå i konverteringen. Konverteringen har utförts av Foran Sverige och har därefter justerats för Naturreservatet, Beriskölberget. Skogsbruksplanen har inte tillväxtberäknats.

Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 11,9 hektar med ett bedömt virkesförråd om 1 338 m³sk. Den årliga tillväxten uppskattas till 42 m³sk per år. Trädslagen fördelar sig med 63% tall, 35% gran och 2% löv. Medelboniteten beräknas till 4 m³sk per hektar.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden utöver naturreservatet.

Naturreservat

Rissätra 8:7 berörs av Naturreservat, vilket motsvaras ungefärligen av avdelning 18 i skogsbruksplanen. Inom naturreservatet får inget skogsbruk bedrivas.

Jakt

Rissätra 8:15 är belägen på västra sidan av Västerdalälven och ingår i Lima Västra viltvårdsområde, området förfogar över ca 25 000 hektar.

Rissätra 8:7 är belägen på östra sidan av älven och ingår i Lima Östra viltvårdsområde, området förfogar över ca 20 000 hektar.

Rissätra 8:7 har andel i Lima Besparingsskog vilket bland annat innebär att småviltjakt får bedrivas på deras mark på de villkor som Besparingsskogen bestämmer. Mer information finns på www.limaskog.com.

Lima Besparingsskog

Rissätra 8:7 äger andel i Lima besparingsskog. Besparingsskogen lämnar bland annat bidrag till skogsvårdsåtgärder såsom röjning, plantering mm. Vidare ansvarar även besparingsskogen för bland annat vägunderhåll. Läs mer på www.limaskog.com.

Rättsförhållande

Fastighet

Malung-Sälen Rissätra 8:7 & 8:15

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 23,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,9 ha
Skog med restriktion 7,3 ha
Myr/kärr/mosse 3,9 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 23,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2017 Rissätra 8:7; Skogsmark 512 000 kr, Skogsimpediment 11 000 kr. Rissätra 8:15; Skogsmark 249 000 kr, Skogsimpediment 4 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten är belägen i glesbygdsområde samt i omarronderingsområde. En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Ingen avgift utgår för köpare som sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan görs hos Länsstyrelsen och mäklaren är behjälplig med ansökan.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning