Robertsfors Dalkarlså 2:8 / 2:6

Skogsfastigheter med jakträtt - 30 min från Umeå. Inga byggnader.
Areal: 38,5 ha
Kommun: Robertsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 250 000 SEK
Skogsfastigheter med jakträtt - 30 min från Umeå. Inga byggnader. Fastigheterna är belägna i Dalkarlså, ca 4 mil norr om Umeå längs E4:an, samt ca 2,5 km söder om Bygdeå. Fastigheterna består av två skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 41 ha varav 31 ha är produktiv skogsmark och ca 3,5 ha är inäga/åkermark. Virkesförrådet mäter ca 4 200 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 3,6 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är 69 % tall, 20 % Gran och 11 % löv.

Fastigheten Robertsfors Dalkarlså 2:8 har mantal.

Med fastigheterna följer jakträtt. Fastigheterna ingår för närvarande i Dalkarlså jaktlag. Ca 1 400 ha. Höstens tilldelning är 3 vuxna + 3 kalvar. Möjlighet till småviltjakt på samma område. En ny ägare har möjlighet att ansöka om medlemsskap i jaktlaget. I närområdet finns bra fiskevatten, såväl insjöar som strömmande vattendrag.

Intresseanmälan görs till Fastighetsmäklare Fredrik Norlin, [email protected] / 070-229 60 74, senast 1/10-2021. (Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Umeå
Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder (26)

Foto: Areal / Umeå

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheterna består av två skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 41 ha varav 31 ha är produktiv skogsmark och ca 3,5 ha är inäga/åkermark. Virkesförrådet mäter ca 4 200 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 3,6 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är 69 % tall, 20 % Gran och 11 % löv.

Åkermark/Inäga

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen på inäga/åkermark till ca 3,5 ha. Åkermarken är i dagsläget upplåten.

Vägar

Fastigheten har förhållandevis bra tillgänlighet genom befintligt vägnät.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper (källa: Metria - SeSverige).

Jakt

Med fastigheten följer jakträtt. Fastigheten ingår för närvarande i Dalkarlså jaktlag. Ca 1 400 ha. Höstens tilldelning är 3 vuxna + 3 kalvar. Möjlighet till småviltjakt på samma område. En ny ägare har möjlighet att ansöka om medlemsskap i jaktlaget.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten, såväl insjöar som strömmande vattendrag.

Mantal

Med fastigheten följer mantal: 1/32

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade med fastigheten Robertsfors Dalkarlså 3:10. Fastigheterna kommer att omtaxeras efter försäljningen.

Rättsförhållande

Fastighet

ROBERTSFORS DALKARLSÅ 2:8 / 2:6

Ägare

Eva Dahlgren 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 38,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 131 000 kr
Skogsmark 1 902 000 kr
Skogsimpediment 20 000 kr
Summa: 2 053 000 kr

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Jägmästare

Göran Ek
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-647 01 06

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning