Rödå

Skog- och åkermark
Areal: 27 ha
Kommun: Vindeln
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 050 000 SEK
Fastighet utan byggnader med jakträtt. Virkesförråd om ca 2 100 m³sk.

Fastigheterna är vackert belägna i och runtomkring byn Överrödå, ca 40 km nordväst om Umeå och ca 13 km sydost om Vindeln. Med Fastigheterna följer jakträtt i Överrödå VVO och här finns inga byggnader. Fastigheterna består av 3 skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 25 ha varav ca 17 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 2 100 m³sk (uppräknat med 2022 års växtsäsong) och medelboniteten beräknas till ca 4,7 m³sk per hektar och år. På fastigheten finns ca 3,5 ha bördig åkermark. Tillgängligheten är mycket bra tack vare ett väl utbyggt vägnät.

Kontakta Areal

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare

Rödå

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder

Visa alla 14 bilder
Visa alla 14 bilder

Foto: Fredrik Norlin

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad 2021-10-15.

Fastigheterna består av 3 skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 25 ha varav ca 17 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 2 100 m³sk (uppräknat med 2022 års växtsäsong) och medelboniteten beräknas till ca 4,7 m³sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är ca 55 % tall, 32% gran och 13 % löv. Tyngdpunkten i virkesförrådet ligger på medelålders skog med bra tillväxt.

Tillgängligheten är mycket bra tack vare ett väl utbyggt vägnät.

Skogsvårdsåtgärder

Köparen ansvarar själv för framtida skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastigheternas framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder i form av viss röjning.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Åkermark

På fastigheterna finns ca 3,5 ha bördig åkermark. Åkermarken är brukad och utarrenderad.

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheterna (källa: Metria – SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Metria – SeSverige).

Jakt

Fastigheterna ingår för närvarande i Överrödå VVO - ca 3 600 ha. Höstens tilldelning på älg är 6 vuxna. Möjlighet till småviltjakt på samma område.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten i form av såväl insjöar som strömmande vattendrag.

Vägar

Tillgängligheten är mycket bra tack vare ett väl utbyggt vägnät. Fastigheten har del i; Rengårdsvägen och Bergvattsvägen. För samtliga vägar uppstår kostnad vid underhållsbehov.

Mantal

37/2048.

Rättsförhållande

Fastighet

Vindeln Rödå 4:12 / 5:9

Ägare

Sören Alfredsson Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 27,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,3 ha
Skogsimpediment 3,8 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 3,4 ha
Övrigmark 0,3 ha
Vatten 2,8 ha
Summa: 27,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 553 000 kr
Summa: 553 000 kr

Inteckningar

Det finns penninginteckningar om 450 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-11-30
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Umeå

Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Alla objekt från Umeå

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Rödå & vill bli kontaktad

Mäklaren för Rödå kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier