Rom

Trevligt boende med bra byggnader, åker och skog. Goda jaktmöjligheter.
Areal: 48 ha
Kommun: Orust
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 900 000 SEK
Anbudsdag: 22/10 2021
Gården ligger vackert och soligt i en trevlig omgivning med flera mindre gårdar runt omkring, lite av en ”Bullerbyn” känsla och lugnet infinner sig på gården. Bra bostadshus och väl underhållen ladugård. Åker och betesmark i anslutning till gårdens byggnader, gör den lämplig för ett fint boende på landet med lite enklare djurhållning om så önskas. Virkesrik skog och skogsmark med gräns mot sjö och goda jaktmöjligheter för den som önskar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Uddevalla
Ödsmål 230
459 94   Ljungskile
Torbjörn Mellin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-355 50 01

Bilder (23)

Foto: Torbjörn Mellin och Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset
Rejält bostadshus i 1 ½ plan med källare under del av byggnaden. Boyta ca 76 kvm samt biyta ca 35 kvm enl taxering. Bostadsyta enligt energideklarationen ca 142 kvm. Byggår 1909 enl taxering. Byggnaden är äldre men i gott skick och väl underhållen.

Byggnadssätt
Källare under del av byggnaden med gjutna golv. Resterande del med sk. torpargrund. Grundmur i murad natursten. Tak: Tegel. Stomme och bjälklag: Trä, Fasad: Trä, Fönster: 2-glas kopplade, Plåtarbeten: Plåt, Ventilation: Självdrag.

Planlösning
Entréplan: Entré med hall och trappa till övervåningen samt källarnedgång. Rejält kök med matplats vid fönstret samt matsal i anslutning till köket. I denna del av huset finns också en groventré med WC. Stort ljust vardagsrum i två delar med en fin kakelugn (som ej är inkopplad). Övervåning: Mindre hall, Bad/WC och tre sovrum samt kallvindar för förvaring. Källare: Groventré samt trappnedgång från entréplan. Pannrum/tvättstuga med varmvattenberedare samt matkällare och förvaringsutrymme. Mindre fuktgenomslag finns i källaren i övrigt är källaren fräsch.

Kök
Välhållet kök med merparten av inredningen från -95. Spis, fläkt, diskbänk, diskmaskin -16, kyl och frys i fullhöjd samt vedspis från 2012. Merparten av vitvarorna är äldre.

Bad/WC/tvätt
Äldre fräscht Bad/WC på övervåningen med dusch, toa och handfat. Våtrumsmatta och våtrumstapet, duschdelen har kaklade väggar och våtrumsmatta på golv. WC med toa och handfat vid groventrén på entréplan. Tvättstuga i källaren med tvättmaskin (äldre) samt torktumlare -16, tvättbänk och varmvattenberedare för varmvatten sommartid.

Vatten, Avlopp, Uppvärmning och eldstäder
Kommunalt vatten och avlopp installerat och igångsatt 2015. Gårdens grävda brunn finns kvar och kan med enkla medel anslutas tex till ladugården om så önskas. Uppvärmningssystem: Vattenburet värmesystem med vägghängda element. Olje-/elpanna från ca -99 samt Vedspis i köket. Elektrisk varmvattenberedare ca 100 L för varmvattnet sommartid då olje-/elpannan inte är igång. Godkänd oljetank om 2 m3 finns i källaren. Eldstäder: Vedspis i köket, olje-/elpanna i källaren. Centralt belägen skorsten med insats-rör insatt -95 för olje-/elpannan i källaren. Skorsten, olje-/elpannan och vedspisen i köket är besiktigade och godkända augusti 2021 (se protokoll på areal.se/rom). Kakelugn, som ej är i bruk, finns i vardagsrummet.

Renoveringar
Enligt säljaren har renoveringar enligt nedan gjorts på fastigheten. Stor renovering/modernisering 1957. Ca 1990: Toalett på entréplan. 1994-1995: Nytt undergolv och isolering i ett rum i nedervåningen. Tilläggsisolering på vinden. ”Nygammal” köksinredning. Omändring av badrum på övervåningen med nytt kaklat duschutrymme. Ny trappingång. Nya ytterdörrar. Delvis nya elledningar. Målning, tapetsering och golvmattor i hela bostaden. 1996-2010: Reparation av yttertak i omgångar. 1999: Ny olje-/elpanna. 2000: Ny kyl och frys i kök. 2012: Ny vedspis i kök. 2014-2015: Målning och tapetsering i hela bostaden. Isolering av väggar i ”kallvindarna” mot samtliga rum på övervåningen. Isolering av väggar i köksentré och toalettrum samt utbyte till begagnade isolerglasfönster. 2016: Ny diskmaskin och ny torktumlare (använda i 2 år därefter). Begagnad tvättmaskin (ca 5+2 år). Begagnad spis (ca 5+2 år). Begagnad köksfläkt (ca 5+2 år) samt begagnad varmvattenberedare. Därtill har målning av fasad och fönster skett kontinuerligt under åren.

Fiber
Fastigheten är ansluten till fiber via Zitius Service Delivery AB. Ägaren väljer fritt operatör och tecknar avtal för de tjänster som önskas. Det finns alltså ingen förening som äger nätet! För mer info se www.zitius.com

Energideklaration
Energideklaration är utförd 2021-08-05. Energiklass G. Se vidare komplett energideklaration och Rapport på www.areal.se/rom

Kommunikation och service
Bra vägnät och kommunikation med ca 400 m asfalterad uppfartsvägen till gården från allmän mindre landsväg. Förskola i Tvet ca 1,5 km. Skola F-6 i Ellös och Henån 7-9 ca 15 km. Gymnasium i Stenungsund/Uddevalla.

Driftskostnader

Uppvärmning, olja ca 2 000L / år: ca 22 000 kr + ved
El ca 6200 kWh / år: ca 11 700 kr
Vatten och avlopp: ca 6000 kr
Sotning: ca 780 kr
Vägavgift: ca 3 200 kr
Försäkring: ca 5 500 kr
Driftskostnader totalt: ca 49 180 kr
(Antal personer i hushållet ca 2 st)

Kommentarer till driftskostnaden: Bostadshuset har under många år varit uthyrd, säljaren har ej själv bott i bostaden sedan 1973. OBS! Driftskostnaden kan variera kraftigt beroende på levnadssätt, antal personer i hushållet och det enskilda årets klimat mm. Se även frågelista med driftskostnad.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Högbyggd ladugård, nybyggd 1952, i traditionell stil i väl underhållet skick. Stalldel med gjutna väggar och äldre nötkreaturs inredning, gjutna golv och en takhöjd på ca 2,20 m. Äldre gjuten gödselplatta i anslutning. Stor loge med rejäl skjutport och gjutet golv samt ränne över stalldelen. Förutom gjutna väggar i stalldelen är det trästomme och plåt/trä klädsel under ett eternittak.

Magasin/jordkällare

Mindre byggnad med jordkällare och en överbyggnad i trä under ett tegeltak. Används idag till förvaring. Vatten kan ibland gå in i jordkällaren enl säljaren. El saknas.

Förråd/vedbod

Förrådsbyggnad om ca 12x6 m med stomme i trä och träklädsel under ett tegeltak. El saknas.

Torpbyggnad

Mindre torpbyggnad ca 100 m från gårdscentrum i mycket enkelt skick. Trästomme, träklädsel under ett tegeltak. Ursprungligen ett ”bostadshus” på gården som senare använts som hönshus. El saknas.

Skog och mark

Åker- och betesmark samt EU-stöd

Ca 16,1 ha öppen mark enl skogsbruksplan (sbp). Enligt taxering är det 13 ha åker och 5 ha bete och enligt EU-stöden är det 12,3 ha som är åker och betesmark. Övervägande del av åkermarken ligger i direkt anslutning till brukningscentrum. Likaså finns en större del av betesmarken i närområdet men även på skiften en bit från brukningscentrum. Åkermarken torde vara av normal bördighet för området. Delar av åkermarken är dränerad med äldre dräneringssystem enl säljaren. Åkermarkens tillgänglighet och arrondering är till övervägande del mycket bra. Broposten till den sydligaste åkerbiten är dålig.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är väl beskogad och fint skött, med ett virkesförråd om ca 4226 m3sk enligt nygjord sbp. Planen är upprättad av Skogsfakta, Arne Matsson i augusti 2021. Fastighetens medelbonitet är beräknad till ca 7,7 m3sk per år och hektar vilket visar att skogsmarken är produktiv och bördig med goda tillväxtmöjligheter. Ca 56 % gran, 34 % tall och 3,4 % löv. Drygt 2000 m3sk är äldre än 70 år. Se vidare del av sbp i detta prospekt. För komplett sbp se www.areal.se/rom

Sjö

Fastigheten har gräns mot Äskekärrsvatten, en fin och rofylld plats, som gjort för en utflykt med familjen eller vänner på besök. En stunds avkoppling med bad och sol på sommaren eller varför inte korvgrillning en fin höstdag.

Nyckelbiotoper

Inga kända enl säljaren och enligt Metrias fastighetskarta.

Jakt

Fastigheten ligger i ett småbrutet vackert odlingslandskap med fina jaktmöjligheter för den intresserade. Jakten följer fastigheten och är tillgänglig för köparen efter det att fastigheten tillträtts och till fullo betalts. Fastigheten ingår i Orust älgskötselområde och älgjakten är idag registrerad i ett jaktlag bestående av flera fastigheter i grannskapet. Jaktledare är Mattias Olsson 070-688 86 20.

Vägar

Bra ca 400 m lång asfalterad uppfartsväg till gården från mindre allmän landsväg. Fastigheten är med i Roms Vägsamfällighet med 16 andelar á 200 kr. Årlig kostnad ca 3200 kr. Enligt säljaren har fastigheten rätt till väg till samtliga skiften som ligger en bit bort. Likaså har andra fastigheter rätt till väg över den i detta prospekt presenterade fastighet för att komma till av dem ägda skiften/fastigheter.

Rättsförhållande

Fastighet

Orust Rom 1:6 mfl

Ägare

Valdemar Johnsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 20,8 ha
Impediment 9,5 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 16,1 ha
Övrigmark 1,4 ha
Summa: 48,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet) samt typkod 110 (obebyggd lantbruksfastighet) sist nämnda gäller Rom 3:26. Taxering genomförd år 2020. Tomtmarksvärde 433 000 kr, Bostadsbyggnadsvärde 714 000 kr, Skogsmark 1 341 000 kr, 14 ha, Skogsimpediment 42 000 kr, 13 ha, Åkermark 674 000 kr, 13 ha, Betesmark 86 000 kr, 5 ha, Ekonomibyggnad 128 000 kr, Summa 3 418 000 kr, 45 ha.

Inteckningar

Med fastigheten följer 2 st inteckning (pantbrev) om totalt 112 000 kr. I dagsläget finns det ytterligare ett antal skriftliga pantbrev till en sammanlagd låg summa. Dessa är förkomna och ansökan om dödning har lämnats in av Orust sparbank. Försäljningen kan dock fullföljas och en köpare tillträda fastigheten innan denna process är avklarad. Dödade pantbrev kommer inte att nyintecknas. För mer frågor om detta, kontakta ansv fastighetsmäklare.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Torbjörn Mellin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-355 50 01

Jag är intresserad av fastigheten Rom och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning