Romarehylte

Skötta bestånd i tillväxtfas på mark med god bonitet. Byggnadsfri.
Areal: 46 ha
Kommun: Älmhult
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 26/10 2020
Romarehylte, byggnadsfri skogsfastighet om totalt ca 46 ha belägen ca 10 km väster om Älmhult.

Skogsmarken omfattar ca 42 ha och bedöms hålla ett virkesförråd om ca 3 760 m3sk. Bestånden domineras av yngre välanlagda skogar med hög volymtillväxt. Medelbonitet om 8,6 m3sk.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik "Prospekt mm" nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (10)

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogen på Romarehylte domineras av yngre granbestånd på god mark där röjningar och gallringar utförts med produktionsinriktning. Här finns även ett par avdelningar med ädellövskog som ger fastigheten variation och värden för öga, jakt och naturvård.

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av SÖDRA, fältarbetet utfördes i juni 2020.

Av skogsbruksplanen framgår att skogsmarksarealen uppgår till ca 42,4 ha och virkesförrådet anges till ca 3 760 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 15% tall, 66% gran, 19% löv.

Medelboniteten anges till ca 8,6 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en beräknad årlig produktionsförmåga om ca 360 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 220 m3sk, vilket i dagsläget innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 5,8%

Se vidare notering beträffande fastighetens östra skifte i prospekt, punkt "Gemensamhetsanläggningar, samfälligheter mm".

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” saknas registrerade nyckelbiotoper eller sk naturvärden inom fastigheten.

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från tillträdesdagen.
Fastigheten ingår idag i Kölaboda älgjaktslag vilket omfattar ca 1 600 ha.

Eventuell jaktutrustning som jakttorn, foderautomater mm följer ej fastigheten.

Byggnader

Fastigheten är byggnadsfri.

Rättsförhållande

Fastighet

ÄLMHULT ROMAREHYLTE 1:6

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 46,2 ha

Taxeringsvärde

För mera information se prospekt.

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 235 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd de senaste 12 månaderna i glesbygd i Älmhults kommun (församlingarna Göteryd, Hallaryd, Härlunda, Pjätteryd, Stenbrohult och Virestad). För fysiska personer är ansökningsavgiften 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Romarehylte och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning