Rönås

Välarronderad och granmarker
Areal: 72 ha
Kommun: Olofström
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 625 000 SEK
Anbudsdag: 24/4 2024
Grandominerad skogsgård med god arrondering och lätt tillgänglig samt enklare byggnadsbestånd.

Välarronderad skogsfastighet i ett samlat skifte med fina produktionsskogar av gran samt natursköna, vackra löv- och ekskogar. Markerna nås lätt med ett utbyggt vägnät och markerna är överlag friska med fuktiga partier och kuperad terräng med bördig granmark. Till fastigheten finns även ett äldre gårdscentra med enklare äldre bostad, ekonomibyggnader samt angränsande hag- och betesmarker. Fastigheten erbjuder goda jaktmöjligheter.

Kontakta Areal

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare

Rönås

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder

Visa alla 47 bilder
Visa alla 47 bilder

Foto: Gunnar Jönsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Bostaden är byggd i 1 1/2 plan på en torpargrund med timmerstomme och träpanel under ett tak av betongpannor. Bostaden är i äldre skick och vatten och avlopp saknas in i huset. Byggnaden är stått obebodd sen 1980 talet. Renovering utfördes senast under 1990 talet med ny fasad, fönster samt tak.

Nedre plan är i äldre inredning med hall, kök, groventré samt tre rum. Allt i äldre skick.
Övre plan är oinredd och trapp upp saknas.

Bostaden kommer överlåtas i befintligt skick, med dess lösöre.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Inom gårdscentrat finns tre ekonomibyggnader som utgörs av en äldre vedbod/hönshus, vinkelbyggd ladugård i två plan samt ett mindre kylrum. Se mer om beskaffenhet bl. bifogade bilder.

Skog och mark

Skog och mark

Fastigheterna har en god arrondering med bra tillgänglighet med vägar och domineras av väletablerade välskötta barrskogsbestånd med aktiv skogsskötsel och god tillväxt samt lövskog av äldre ek med delvis natursköna hagmarker. Markerna är delvis kuperade med rörligt samt lite stenbundna och bedöms i huvudsak som friska.

Över fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad av Södra i november 2020. Den produktiva skogsmarken bedöms uppgå till ca 64,8 ha med ett totalt virkesförråd på ca 8 344 m³sk efter justering av tillväxten fram till år 2023 års tillväxt. Medelboniteten anges till 7,7 m³sk/ha och år.

Vid värdebedömning av ungskog bör man beräkna denna marken i kr/ha.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 072-331 05 52.

Inägomark

Inägomarken uppgår till ca 4,4 ha och utgörs i huvudsak av betesmark i anslutning till gårdscentrat.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen med möjlighet på jakt på hare, vildsvin, rådjur m.m.

ENUM_FARMING_SPECIFICS_TYPE_LEASESUPPORTCONCESSIONS

Inom fastigheten finns ett arrende gällande kommunal miljöstation och arrendet följer fastigheten på tillträdesdagen.

Kontakta ansvarig mäklare för mer info.

Rättsförhållande

Fastighet

Olofström Rönås 2:30 och Rönås 2:22

Ägare

Sven Bert Hoffmans Db 1/1
Lamine Sternkult 1/2
Marcus Hoffman 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 74,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 64,8 ha
Inägomark 4,4 ha
Myr/kärr/mosse 0,6 ha
Övrigmark 1,3 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Summa: 71,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Bostadsbyggnader 150 000 kr
Ekonomibyggnader 35 000 kr
Summa: 185 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 2 025 000 kr
Se mer information i Prospekt

Försäljningssätt

Se mer information i Prospekt

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Sölvesborg

Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Alla objekt från Sölvesborg

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Rönås & vill bli kontaktad

Mäklaren för Rönås kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier