Såld

Rosendal Nyelund

Rosendal Nyelund
Areal: 23 ha
Kommun: Uppvidinge
Objektstyp: Skog
  • Denna fastighet är såld
Tillväxtskog med bra bonitet, mellan Åseda och Fagerhult. Jakträtt följer.

Rosendal 1:11, om totalt 23 ha, utgör en väl sammanhållen skogsfastig-het med god bonitet, bra tillväxt samt enklare jaktkoja. Arealen produktiv skogsmark uppgår till 21 ha med ett virkesförråd om totalt 2 270 m³sk. Stor andel växtlig ungskog samt
bonitet om 8,9. Jordbruksmark om 1,3 ha vilken ej är i bruk. Byggnadsbeståndet innefattar förutom jaktkojan även en äldre, enklare ladugård. Jakträtt följer.

Fastigheten är belägen ca 13 km öster om Åseda, ca 11 km väster om Fagerhult.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik ”Prospekt m.m.” nedan.

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier