Roskåsen

Två skiften med 18,4 hektar produktiv skogsmark.
Areal: 20 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 950 000 SEK
Anbudsdag: 10/6 2022
Obebyggd skogsfastighet norr om Äppelbo och öster om Ö Roskåsen. Denna egendom består av två närbelägna skiften med 18,4 hektar produktiv skogsmark. Marken är belägen inom Äppelbo Norra viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över egendomen finns en skogsbruksplan framtagen av Mellanskog i maj 2020. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 18,4 hektar med ett bedömt virkesförråd om 2 545 m³sk. Trädslagen fördelar sig med 7 % löv, 48 % tall och 44 % gran. Medelboniteten beräknas till 4,9 m³sk per hektar.

Skogsbruksplanen har inte tillväxtberäknats sedan upprättandet i maj år 2020. Årlig tillväxt enligt skogsbruksplanen är 129 m³sk per år.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Äppelbo Norra viltvårdsområde, om ca 9 000 ha. Kontaktperson är Lars Eriksson, Äppelbo.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Ovanheden 42:42

Ägare

Mats Folkeson-Schmidt 1/2
Alf Folkesson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 20,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 18,4 ha
Impediment 2,5 ha
Summa: 20,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsimpediment 4 000 kr
Skogsmark 429 000 kr
Summa: 433 000 kr

Inteckningar

Det finns inga pantbrev uttagna i fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten är belägen i glesbygdsområde samt inom omarronderingsområde. En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Undantag för köpare som sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning