Rotenäs

Gård vid Hästefjordens strand
Areal: 64 ha
Kommun: Vänersborg
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 500 000 SEK
Anbudsdag: 23/10 2023
Gård med marker och strandkant i lugnt, soligt och avskilt läge.

Gård med marker och strandkant mot Hästefjordens och Bodaneälven. Gårdscentrum i lugnt, soligt och avskilt läge med fastighetens åker, betesmark och skog huvudsakligen runt. Fastigheten ligger i ett småbrutet landskap på kanten till Dalboslättens bördiga marker med öppen mark, skog och sjöar i en fin mosaik. Trevliga och viltrika jaktmarker för den jaktintresserade och inga större vägar i närområdet. Bostadshus, ladugård och maskinhall, med behov av lite upprustning och renovering. Med lite kärlek och omsorg kan detta bli en riktig pärla med möjlighet till en personlig touch.

Boka plats på visning

30Sep
Lör 11:00 - 12:00
Anmälan krävs. Välkommen på visning!
11Okt
Ons 15:00 - 16:00
Anmälan krävs. Välkommen på visning!
Kontakta Areal

Torbjörn Mellin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Rotenäs

Torbjörn Mellin

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-355 50 01

Bilder

Visa alla 17 bilder
Visa alla 17 bilder

Foto: Torbjörn Mellin, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Rymligt äldre bostadshus med många rum. Byggnaden är i 1-½ plan med mindre källardel och med en tillbyggnadsdel. Bostadsbyggnaden är trevligt placerad i soligt och ostört läge med fastighetens gårdsplan och ekonomibyggnader på ena sidan samt åker och betesmark på andra sidan. Byggår 1909 och boarea 171 kvm (enl taxering). Ca 8 rum varav ett stort antal är möjliga som sovrum. Därtill kök entré/hallar och förvaringsytor. Byggnadssätt: s.k. torpargrund med grundmur i granitsten samt mindre källardel med murade väggar. Däröver trästomme och träklädsel under ett plåttak. Hängrännor och plåtarbeten: Plåt. Ventilation: Självdrag. Fönster: Treglas samt några tvåglasfönster. El: Elinstallationerna är äldre men i fungerande skick, fastigheten är säkrad med 20 A säkring.

Byggnaden är stor och rymlig med många rum, men i behov av en renovering.

Planlösning:
Entréplan: Entré med hall, ett rymligt kök med matplats vid fönster. Vardagsrum samt ytterligare ca 3-4 rum samt Bad/WC. Övervåning: Hall samt 4-5 sovrum samt förvaringsutrymme. Källare: Mindre källardel med panna inkommande vatten mm. Källaren har ingång utifrån samt mindre/enklare uppgång till entréplan.

Kök:
Stort, rymligt och ljust kök i behov av renovering. Utrustningen är enkel men fungerande med b.la. diskbänk, spis och kyl/frys samt en ej besiktigad vedkamin.

Bad/WC:
Bad/WC med våtrumsmatta och våtrumstapet från ca 2010. Toalett, handfat samt duschkabin.

Vatten, Avlopp, Uppvärmning och Eldstäder
Avlopp: 3 kammarbrunn och efterrening. Avloppet är gemensam med grannfastigheten Vänersborg Rotenäs 1:58. Vatten: Egen borrad brunn. Enligt säljaren finns ett enklare vattenfilter för borttagning av s.k. svarta flingor.
Uppvärmning: Vattenburet system med vägghängda element. Vedpanna Viadus från 2011 kopplad till en acc tank om 700 L. En elektrisk varmvattenberedare finns för tillredning av v.v. sommartid.
Eldstäder: Vedpanna i källaren (se ovan) samt en äldre vedkamin i köket. Både dessa kopplade till en skorsten med ett okänt antal pipor. Ovan beskrivna eldstäder och skorsten är tills nyligen använda men ej besiktigade och godkända. Därtill finns en kakelugn i ett av vardagsrummen samt en skorsten till denna som ej är i bruk. Skorstenen är nerplockad till under tak. Skicket på dessa är ej känt.
Renoveringar: Taket är renoverat med ny plåt för ca 10 år sedan.

Fiber:
Fiber är ej framdraget och anslutet till fastigheten. Dock finns fiber i närområdet enligt säljaren.

Energideklaration

Fastigheten är ej energideklarerad och säljaren avser ej göra någon sådan.

Driftskostnader

Uppvärmning: m³ ved till vedpannan är ej känt.
El: ca 6 809 kWh = 34 045 kr
Renhållning: 1 220 kr
Slamtömning: 1 750 kr (delat på två fastigheter)
Sotning: 0 kr
Vägavgift: ca 4 000 kr (uppskattad)
Försäkring: ca 8 500 kr
Totalt: ca 49 515 kr

Kommentarer driftskostnad:
Fastighetens driftskostnader har varit mkt svåra att få fram. Huset har ej varit bebott senaste vintern, men uppvärmt med el till viss del. Redovisade kWh är den idag uppskattade årsförbrukningen och kostnaden per kWh är endast uppskattad till 5 kr / kWh. Vedåtgången när vedpannan använts är ej känd. Sotning har ej skett senaste åren, därför ingen kostnad. Övriga uppgifter är också osäkra. Om frågor, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Kommunikation och service

Vänersborg ca 22 km, Uddevalla ca 18 km, Frändefors ca 17 km. Vårdcentral bl.a.Vänersborg och Brålanda. Förskola samt 1-9 i bl.a. Frändefors. Gymnasium bl.a. i Vänersborg.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre s.k. högbyggd ladugård med mindre vinkel och en mindre snedtaksutbyggnad. Byggyta ca 40 x 10 m. Fähusdel med äldre kreaturs inredning och ränne ovanpå. Därtill en större logdel med portar, en förrådsdel och en vedbodsdel samt ett välbevarat utedass! Huvudsakligen är byggnaden uppförd med en trästomme samt träklädsel under ett äldre och dåligt etternittak.

Maskinhall

Maskinhall om ca 20 x 8,5 m med grusat golv, plintgrund, trästomme och träklädsel under ett plåttak. Byggnaden har tre rejäla portar.

Smedja

Äldre smedja med eldstaden och blåsbälgen kvar samt några äldre verkstadsmaskiner. Kul byggnad om ca 5 x 3,5 m, som behöver lite omvårdnad. Trästomme och huvudsakligen träklädsel under ett plåttak.

Magasin/drängstuga

Äldre byggnad i dåligt/rivningsskick.

Gäststuga

Mindre och enklare gäststuga ca 10-15 m², med el och enklare värme. Trästomme och träklädsel under ett plåttak.

Växthus

Två mindre växthus i fungerande skick samt ett antal odlingsbänkar av varierande slag finns i anslutning till bostadsbyggnaden.

Skog och mark

Åker- och betesmark samt EU-stöd

Mestadels är gårdens åker och betesmark i direkt anslutning till fastighetens byggnader eller i dess närhet. Åker och bete har inte varit brukade under ett antal år, vissa bitar har dock putsats årligen andra har inte putsats. Areal enligt nygjord skogsbruksplan är för åker och bete (inägomark) totalt ca 12,3 ha, enligt taxeringen är det ca 22 ha åker och ca 9 ha bete. Inga EU-stöd har sökts för 2023 år.

Skogsmark

46 ha produktiv skogsmark med bra terräng och brukningsförhållanden. Skogen vetter b.la. ner mot Hästefjordens västra strandkant. Enligt nygjord skogsbruksplan (sbp) upprättad 2023-05-10 av Skogsfakta, Arne Matsson finns det ca 5 385 m³sk på fastigheten varav ca 2 200 m³sk är äldre än 70 år. Fastigheten har en bonitet på ca 7,4 m³sk och en trädslagsfördelning enligt följande: ca 50% gran, ca 17% tall och ca 28% björk samt ca 6% övrigt löv. Merparten av skogen ligger i nära anslutning till byggnadscentrum, ett skifte ligger en liten bit söder om byggnadscentrum. Bedömer att detta är en fastighet med mycket växtlig skog, som rätt skött kommer att förränta sig väl i framtiden.

Samfälligheter

Fastigheten har del i Vänersborg Rotenäs S:1 med 50% och S:2 med 19%. Båda samfällderna är väl beskogad skogsmark. Skogsinnehavet är inventerat och bedömt till ca 1 429 m³sk och en total areal om ca 13,8 ha för S:1. S:2 bedöms innehålla ca 391 m³sk och utgöra en total areal av ca 7,1 ha. S:1 ligger intill fastighetens skogsskifte lite söder om byggnadscentrum. S:2 ligger i anslutning till den fastighetsdelen som byggnadscentrum ligger på. För att bruka dessa samfälder krävs konsensus om detta med samtliga delägare. Se vidare information på Areals hemsida www.areal.se/rotenas så som skogsinventering, karta och delägarförhållanden.

Nyckelbiotop, fornlämning m.m.

Fastigheten berörs av en mindre nyckelbiotop, belägen ungefärligen mellan villa fastigheten Rotenäs 1:59 och Hästefjorden. Fastigheten berörs också av ett antal fornlämningar se även rubrik nedan. Mer info om nyckelbiotop och fornlämning finns på Areals hemsida www.areal.se/rotenas

Jakt

Jakten följer fastigheten och är tillgänglig för köparen efter att denne tillträtt och till fullo betalt fastigheten. Fastigheten bedöms vara viltrik med b.la. älg, rådjur och gris på markerna. Fastigheten ingår i Frände-Lane älgskötselområde och älgjakten bedrivs i Rotenäs jaktlag. Småviltet jagas själv.

Fiske

Fastigheten ingår i Stora Hästefjordens FVOF. Fiske får bedrivas enligt fiskevårdsföreningens regler. Enligt ägaren finns bl.a. gös, gädda och abborre i sjön.

Vägar

Fastigheten har del i Rotenäsvägens Samfällighetsförening med andelstal 6,4 %. Bedömd årlig genomsnittlig kostnad ca 4 000 kr. (år 2023 har beslutats att ingen debitering skall ske) Fastigheten har rätt till väg mot Sunnarehage, här finns ingen vägförening. Den korta vägbiten in till fastighetens gårdscentrum från Rotenäsvägen sköts och bekostas själv. Grannfastighet har rätt till väg genom gården mot/över Bodaneälven. Dock är bron i dåligt skick och ej farbar med större fordon, enligt säljaren. Ovan uppgifter om vägar härrör från säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Vänersborg Rotenäs 1:41

Ägare

Inger Olofsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 46,1 ha
Impediment 2,1 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Inägomark 12,3 ha
Övrigmark 3,1 ha
Summa: 64,0 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 810 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Uddevalla

Ödsmål 230
459 94   Ljungskile
Alla objekt från Uddevalla

Ansvarig mäklare

Torbjörn Mellin
Torbjörn Mellin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-355 50 01

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier