Rotviken

Skog, jakt och stuga vid vattnet
Areal: 39 ha
Kommun: Ockelbo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 000 000 SEK
Anbudsdag: 11/6 2024
5 fastigheter med stuga vid sjön Ekaren. Jakt i Mo vvo.

Rotviken ligger vid sjön Ekaren ca 1,5 mil norr om Ockelbo. Objektet består av fem fastigheter varav en är bebyggd. Stugan är av enklare standard men ligger vackert nära vattnet. Skogsmarken omfattar totalt 39 ha fördelat på två skiften med ett totalt virkesförråd om ca 6 900 m³sk. Jakt i Mo vvo.

Kontakta Areal

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Rotviken

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Kerstin Granath, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

I en glänta ca 50 meter från vattnet på Mo 6:35 ligger en stuga uppförd i lösvirke med en byggarea om ca 25 kvm. Från utsidan av byggnaden syns en fin murstock och ett skåp som sannolikt nyttjats för gasol. Nycklarna är förkomna vilket innebär att stugan ej kan beskrivas interiört. Bakom stugan finns även en mindre förrådsbyggnad, även den uppförd i lösvirke, försedd med hänglås. Båda byggnaderna har plåttak. Båtarna som ligger på fastigheten ingår ej i överlåtelsen.

Skogsmark

Till Rotviken hör enligt skogsbruksplanen 38,9 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 6 883 m³sk, vilket motsvarar 177 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar gran med 48 % av virkesförrådet medan tall har 22 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 266 m³sk.

För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad i juni 2017 av Jonas Lindblom, Billerud. Jonas har även varit virkesköpare och uppdaterat skogsbruksplanen med utförda åtgärder. Skogsbruksplanen är framskriven med beräknad tillväxt.

Naturvärden

På Rotviken finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag

Jakt

Rotviken ingår i Mo viltvårdsområde. Området omfattar ca 5 500 ha jaktmark och har jakt på framför allt älg, småvilt och skogsfågel kryddat med jakt på björn. Kontaktperson och ordförande för viltvårdsområdet är Anders Eriksson 070-264 94 49.

Rättsförhållande

Fastighet

Ockelbo Mo 6:34, 6:35, 6:37, 6:38 och 6:39

Ägare

Lage Olsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 38,9 ha
Impediment 0,3 ha
Summa: 39,2 ha

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade med ytterligare fastigheter och saknar därför eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheterna överlåts fri från lån och uttagna penninginteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person, exempelvis aktiebolag, kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Sandviken

Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Alla objekt från Sandviken

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Fastighetsmäklare

Peter Svensson
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Rotviken & vill bli kontaktad

Mäklaren för Rotviken kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier