Rullan

Skog och torpställe i Långserud i gott skick.
Areal: 30 ha
Kommun: Säffle
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 250 000 SEK
Torpet Rullan är vackert beläget högt över omgivningen strax nordväst om Esbjörbyn, cirka tre kilometer norr om E18 och fem kilometer väster om Långserud i de norra delarna av Säffle kommun. Bebyggelsen på platsen har lång historia och är styrkt tillbaka ända till 1624. Ruiner och en jordkällare finns kvar från den ursprungliga byggnaden. Nuvarande bostadshus bedöms uppfört på 1870-talet och fastigheten har ägts av samma familj ända sedan förra sekelskiftet.

Bostadshuset är i gott skick och är beboeligt året runt. Tomten är vacker och sommartid prunkande av växtlighet. Berggrunden har inslag av hyperit. Till fastigheten hör cirka 30 hektar mark med företrädesvis medelålders skog på bördiga marker.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (34)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Den äldre delen av huset är uppförd i ett plan på torpargrund. Det är uppfört i träkonstruktion med brädfodring som ytterpanel och korrugerad plåt som takbeklädnad. Där finns kök, vardagsrum och två mindre rum. En utbyggnad gjordes på 80-talet och den rymmer hall, sovrum, badrum med handfat, dusch och WC plus en källare. Från källaren når man även den gamla matkällaren under det ursprungliga huset. Den taxerade boytan uppgår till 70 m².

Vindsloftet nåddes förr via en brant trappa i entréhallen. Den är numera igensatt och loftet nås via fönstret på gaveln av huset. Loftet kan göras om till ett sovloft. Vedspisen i köket och skorsten med rökkanaler är statusbesiktigade. Spiskupan renoverades och putsades om 2001. Direktverkande elradiatorer finns i alla rum. Bostadens fönster är dubbelglasade träfönster. Verandan har skjutbara glaspartier och infravärme. Utvändig vitmålning är gjord med linoljefärg och den röda färgen är en lasyr.

Vattnet kommer från en djupborrad brunn. Vattenkvaliteten är mycket god där inga filter eller tillsatser behövts. På tomten finns även en gammal friskvattenkälla som fortfarande ger vatten.

Avloppet är enkammarbrunn utan efterföljande infiltrationsbädd.

Lillstugan

Strax intill bostadshuset är uppfört en lillstuga med två sängplatser och eluppvärmning.

Bredband

Fastigheten är inte ansluten till den lokala fiberföreningen men det finns möjlighet att göra det eftersom fiber är framgrävt till grannfastigheten.

Magasinet

Enklare byggnad i träkonstruktion med byggarea om cirka 20 m² varav redskapsboden utgör cirka 6 m². På övervåningen finns ett loft. Taket är täckt med korrugerad plåt och fasaden är klädd med rödmålad brädfodring. Där finns även ett utedass.

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 27,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4 021 m³sk, vilket motsvarar ca 146 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 24% av virkesförrådet medan gran har 71% och lövträd har 5%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 7,2 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 177 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad av Göran Klarström i mars 2022.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad nyckelbiotop. Den sammanfaller delvis med biotopskyddet som är avdelning 19 i skogsbruksplanen, men därutöver 0,5 ha av avdelning 17 som ligger intill gårdscentrum.

Biotopskydd

Avdelning 19 i skogsbruksplanen omfattar 1,1 hektar och är ett biotopskydd där ersättning för all framtid har utgått. Äganderätten och därmed jakträtt är dock fortfarande i fastighetsägarens hand.

Jakt

Fastighetens mark har fram tills nu varit och är fortfarande en del i Esbjörbyns älgjaktsområde. Småviltsjakten bedrivs enskilt. Jakträtten är inte upplåten utan övergår till en ny ägare på tillträdesdagen.

Vindkraft

Intresse för vindkraftsetablering har uttryckts av vindkraftsexploatör. Det rör höjdryggen Underåsberget norr om E18 men söder om det västra skiftet av Rullan 1:5. Vid en fullföljd vindkraftspark kommer Rullan 1:5 att beröras som vindfångstområde vilket möjliggör rätt till årlig ersättning. Mer information kan erhållas från ansvarig fastighetsmäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Säffle Rullan 1:5

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 31,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,5 ha
Skogsimpediment 0,5 ha
Inägomark 0,4 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 29,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 787 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Tomtmark 96 000 kr
Skog med restriktion 5 000 kr
Bostadsbyggnader 201 000 kr
Summa: 2 091 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 75 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheterna ligger i glesbygdsområde och kräver därför förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som varit bosatt i glesbygdsområde i Säffle kommun under de senaste 12 månaderna. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd söks hos Länsstyrelsen efter att köpekontrakt upprättats. Ett beviljat tillstånd är ett villkor för att kontraktet ska bli bindande och krävs innan ett tillträde går att genomföra.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Rullan och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning