Rullbo

Obebyggd skogsfastighet i nordvästra Hälsingland om 2900 m3sk ingående i jaktlag.
Areal: 30 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 950 000 SEK
Anbudsdag: 2/7 2021
Obebyggd skogsfastighet om totalt 30 ha i ett välarronderat skifte. Fastigheten är belägen vid Rullbo, ca 1,5 mil väster om Los och har god åtkomst från den centralt belägna vändplanen. Av arealen utgör ca 29 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om totalt ca 2900 m3sk, huvudsakligen bestående av tall. Av virkesförrådet återfinns ca 1800 m3sk i huggningsklass S2 och på ca halva skogsmarksarealen återfinns skog i åldrarna 20–39 år. Fastigheten ingår i jaktlag.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Bifogad skogsbruksplan är upprättad av Johan Pålsson, Areal, november 2020. Enligt skogsbruksplanen är den uppmätta produktiva skogsmarksarealen 29,9 ha. Virkesförrådet uppgår till 2 901 m3sk vilket ger ett medelförråd om 97 m3sk per ha. Av virkesförrådet återfinns 1 887 m3sk i huggningsklass S2. Virkesförrådet utgörs till 93 % tall, 6 % gran och 1 % löv. Medelboniteten är skattad till 4,3 m3sk per ha och år.

Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Toppbrott

Sedan skogsbruksplanen upprättades har fastigheten drabbats av toppbrott orsakade av snö, under januari-februari 2021. Skadorna är dock begränsade och säljaren kommer inte att utföra några åtgärder för att tillvarata de skadade träden.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Rullbo jaktlag som omfattar ca 1 300 ha. För frågor kontakta jaktledare Bo Halvarsson, 076-811 75 20.

Fiske

Försäljningsobjektet ingår i Finnmarkens fiskevårdsområdesförening. Se bifogad hemsida för vidare information: http://www.finnmarken.info/fiske/

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Rullbo 1:20

Ägare

Tomas Björklund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 31,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 29,9 ha
Impediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 30,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsimpediment 6 000 kr
Skogsmark 1 042 000 kr
Summa: 1 048 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Jonas Persson
Skogsmästare
0651-688 59
076-105 21 32

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning