Rutagården

Trevlig gård i Åsarp
Areal: 84 ha
Kommun: Falköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 11 000 000 SEK
Anbudsdag: 11/10 2023
Rutagården är belägen i vacker landsbygd, strax utanför Åsarp i Falköpings kommun.

Rutagården har ett trevligt gårdscentrum med bostadsbyggnad och ekonomibyggnader i ombonad och välskött gårdsmiljö. Åker- och betesmarkerna sträcker sig i nordöstlig riktning från gården i ett varierande landskap med inslag av mindre skogspartier, som sedan övergår i ett mer sammanhängande skogsskifte i den östra delen av fastigheten.

Välkommen på visning

26Sep
Tis
Vänligen kontakta ansvarig mäklare för anmälan till visning.
Kontakta Areal

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Rutagården

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0708912791

Bilder

Visa alla 42 bilder
Visa alla 42 bilder

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostaden byggdes år 1941 i 1,5 plan med en boarea om 162 kvm enligt taxeringsinformationen. Byggnaden är uppförd på källare med plankstomme, utvändig fasad av mexitegel samt tak av betongpannor. Fönstren är bytta till treglas i hela huset. Uppvärmning sker med vedpanna (Diom 21-29 kW -94) som finns placerad i källaren med tillhörande ackumulatortank om 500 liter. Enskilt vatten från grävd brunn med filtrering. Fastigheten är ansluten till kommunalt avlopp och fiber.

I markplan finns huvudentré med entréhall, dubbelrum med stavparkett till höger om hallen och köket till vänster. Köket renoverades omkring 2018 med vitmålade köksluckor och nyare vitvaror. Från köket når man ett tv-rum med tillhörande garderob samt trapp ner till källaren och utgång till köksentré. I anslutning till köksentrén finns ett helkaklat badrum med vattenburen golvvärme, duschplats, wc och handfat. Övre plan består av en möblerbar hall och fyra rum, varav två som idag används till sovrum, ett tv-rum samt ett förvaringsrum. Samtliga rum på övre plan kan fungera som sovrum om man så önskar.

Källaren nås via invändig trapp från köket och utvändig källartrappa. Här finns ett pannrum med vedpanna, ackumulatortank, vattenpump och hydrofor samt övrigt utrymme. Intill finns ett rymligt vedförråd med verktygsbänk. Tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare samt gott om plats för förvaring. Rymlig matkällare.

Den ombonade och trevliga trädgården omges av enträd som ger insyns- och vindskydd till bostaden.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Den ursprungliga ladugården är av höghusmodell med delvis timrade och delvis murade och putsade väggar. Taket och väggarna utmed logen är beklädda med plåt. Vidbyggt en av gavlarna finns ett traktorgarage under snedtak. Spannmålsladan är bevarad med fickor i både trä och plåt för lagring av spannmål. Merparten av den äldre djurdelen är borttagen och taket är öppnat till nock, för bättre frigångshöjd och möjlighet till förvaring. En genomfartsport med plats för en husbil eller liknande. Resterande del av byggnaden utgörs av äldre höskulle.

I vinkel med den äldre ladugården byggdes under tidigt 70-tal, ett djurstall för mjölkkor med rekrytering. Denna byggnadsdel är inredd för uppbundna djur på båspall med foderbord samt ungdjursdel med spaltgolv utmed ena långsidan. Idag nyttjas hela denna byggnad av en hyresgäst genom en muntlig överenskommelse. Murade väggar och plåt på taket.

Gamla svinhuset

Gårdens gamla svinhus är omgjort invändigt till en stor och öppen yta med cementgolv. Här finns gott om plats för vedförvaring, maskinuppställning eller liknande. Byggnaden har delvis timrade och delvis murade väggar, trästomme samt plåttak.

Traktorgarage

Garagebyggnad i trä med betonggolv och plåttak. Byggnaden består av tre portar med plats för maskin- och redskapsförvaring.

Bilgarage

Dubbelgarage i en fristende byggnad med gjutet golv, murade väggar och plåttak.

Skog och mark

Åkermark

Ca 29,5 ha stödberättigande åkermark på skiften med varierande storlek, huvudsakligen på fastmarksjord med för området normal avkastningsförmåga. Marken är utarrenderad till 2024-03-13 och därefter fri för köparen eller den köparen anvisar.

Betesmark

Betesmarken omfattar ca 14,5 ha. Betesmarkerna utgörs av naturbetesmarker omkring gården och utspridda över fastighetens ägor. Även betesmarken är utarrenderad till 2024-03-13 och därefter fri för köparen eller den köparen anvisar.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken omfattar 28,4 ha och finns huvudsakligen samlad i ett skifte i den nordöstra delen av fastigheten. En mindre del av skogsmarken finns även fördelad i flera mindre områden inom fastighetens ägor. Skogen domineras av barrskogsbestånd på frisk till fuktig mark. Trädslagsfördelningen är gran 68 %, tall 23 % och löv 9 %. Skogsmarken är tillgänglig via egna vägar samt vägsamfälligheten genom fastigheten. Åldersfördelningen på skogen är relativt jämnt fördelad mellan åldersklasserna. Det föreligger skötselbehov avseende röjning och underväxtröjning på ca 11 ha av skogsarealen.

Skogsbruksplanen är gjord i april år 2020. Med beaktan av 4 års tillväxt samt gjorda uttag, bedöms virkesförrådet idag uppgå till ca 6 400 m³sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 225 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 8,6 m³sk och tillväxten till ca 220 m³sk/år Avverkningsförslaget ligger på ca 2 750 m³sk varav ca 2 400 m³sk som föreslagen volym slutavverkning och resterande volym som gallringsuttag.

Impediment och övrig mark

Fastigheten består av 2,3 ha impediment som utgörs av mossmark. Övrig areal om ca 9,2 ha utgörs av inägomark som ej är godkänd för EU-stöd, vägar, gårdsplan och annan mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag.

Jakt och fiske

Jakträtten är muntligen upplåten till 2024-06-30 och därefter fri för köparen. Fastigheten har även del i två fiskesamfälligheter i Ätran (Åsarp FS:1, 12,5 % och Åsarp FS:2, 9,76 %).

Rättsförhållande

Fastighet

Falköping Åsarp 4:3

Ägare

Birgitta Johansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 79,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,4 ha
Impediment 2,3 ha
Åkermark 29,5 ha
Betesmark 14,5 ha
Övrigmark 9,2 ha
Summa: 83,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 530 000 kr
Skogsimpediment 23 000 kr
Tomtmark 175 000 kr
Inägomark 2 593 000 kr
Bostadsbyggnader 849 000 kr
Ekonomibyggnader 186 000 kr
Summa: 5 356 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 718 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Karta

Mäklare

Areal | Skövde

Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Alla objekt från Skövde

Ansvarig mäklare

John Enander
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0708912791

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier