Ryakärrs skogsallmänning

Budgivning pågår!
På uppdrag av Ryakärrs skogsallmänning försäljes en skogssamfällighet i Vartofta-Åsaka socken. Falköping Åsaka S:1, mer känt som Ryakärr, omfattar totalt 43 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd uppskattat till ca 4 700 m3sk.
Areal: 44 ha
Kommun: Falköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 800 000 SEK
Anbudsdag: 21/10 2020
På uppdrag av Ryakärrs skogsallmänning försäljes en skogssamfällighet i Vartofta-Åsaka socken.
Falköping Åsaka S:1, mer känt som Ryakärr, omfattar totalt 43 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd uppskattat
till ca 4 700 m3sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogmark

Falköping Åsaka S:1 omfattar sammanlagt 44 ha mark i ett skifte. Skogen ligger i plan terräng och består av 43 ha produktiv skogsmark där merparten av skogsmarken är under 40 år. Medelboniteten har bedömts till 5,3 m3sk och virkesförrådet har uppskattats till 4 576 m3sk vid plantillfället april 2020. Vid årets tillväxt beaktat uppgår idag virkesförrådet till ca 4 700 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på ca 110 m3sk/ha. Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till 2750 m3sk, i huvudsak föryngringsavverkning. Trädslagsfördelningen är 60 % tall, 32 % gran och 8 % löv.
Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan.

Jakt

Jakten är upplåten till och med 2021-06-30. Därefter tillgänglig för köparen.

Rättsförhållande

Fastighet

Falköping Åsaka S:1

Ägare

Ryakärrs Skogsallmänning 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 43,3 ha
Impediment 0,4 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 44,1 ha

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning