Ryd Mellangården

Ryd Mellangården, trevligt belägen med hus, ladugård, 62 ha skog och 17 ha jord.
Areal: 82 ha
Kommun: Nässjö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 975 000 SEK
Anbudsdag: 2/10 2020
Visning:
15/9 kl 16:00-17:30
Visning av Fastighetens byggnader sker tisdagen den 15 september kl. 16.00-17.30. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.
Sandsjö-Ryd 2:6, Ryd Mellangården, utgör en trevlig jord- och skogsgård i Sandsjöbygden med tillhörande bostadsbyggnad, ladugård och garage. Fastigheten består av två skiften varav gårdscentrum med anslutande jordbruksmark och skog ligger beläget i byn Ryd, och ett fristående, obebyggt skogsskifte med viss del jordbruksmark, ligger ca 1,2 km norr om hemskiftet. Total areal om ca 82 ha varav 62 ha produktiv skogsmark med 8 000 m³sk. Den öppna marken uppgår till 17 ha åker och bete. Bostadsbyggnad från 1940 om 185 m² boyta och 93 m² biyta. Fiskerätt i ett flertal sjöar och vattendrag.

Gården ligger centralt på Höglandet, avstånd till Sävsjö ca 12 km, Nässjö ca 22 km och Vetlanda ca 28 km.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (45)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Byggnad 1

Ladugård

Uppförd 1929 i trä/timmer med plåttak. Murat mjölkrum. El och vatten.
Innefattar fähus med gjutet golv och äldre inredning samt ett par kalvkättar, f.d. mjölkrum, isolerat vattenrum, torvlada, loge med trägolv, hö/halmlada, inbyggd gödselstad, vagnsbod med grusgolv och trapp till loft.

Garage

Uppfört i trä på gjuten sockel med plåttak och grusgolv. Ej el eller vatten. Innefattar ett bilgarage med trapp till loft samt ett traktorgarage öppet till nock.

Bostadsbyggnader

Byggnad 1

Bostadshuset

Bostadsbyggnad uppförd 1940 i två plan med trä/plankstomme, tak med betongpannor, på källargrund. Fasad med gult tegel. Taxerad boyta om 185 m² och biyta om 93 m². Vatten från djupborrad brunn (2007), avlopp till godkänd avloppsanläggning med trekammarbrunn och infiltration (2013). Vattenburet uppvärmningssystem från värmepump med borrad bergvärme. Fiber finns installerat. Flertalet fönster utbytta på senare år.

Nedervåningen innefattar entré/kapprum med trapp till övervåningen, hall/rum med öppen spis, matrum med heltäckningsmatta, TV-rum/vardagsrum, mindre hall med anslutande garderob samt toalett/wc med dusch, kök renoverat 2015 med kyl/frys och diskmaskin mm, anslutande köksentré, skafferi samt trapp till källaren.

Övervåningen innefattar hall/rum, tre sovrum, toalett/wc med badkar samt sovkammare med anslutande utgång till balkong.

Källare under hela huset med gjutet golv. Innefattar hall, förråd, matkällare, tvättstuga med Husqvarna tvättmaskin, pannrum med utgång till trädgården samt rum/vedförråd. I pannrummet finns värmepump IVT greenline från 2003, hydropress och vattenrening/filter för vattenförsörjningen samt vedkamin.

Energideklaration

Kommer ej upprättas.

Driftskostnader

Utifrån nuvarande nyttjande uppgår de årliga driftskostnaderna till följande. Uppvärmning och el ca 21 300 kr, sophämtning 1 265 kr, slamtömning 995 kr, försäkring (inkl. näringsdelen) 12 364 kr samt kommunal fastighetsavgift 8 349 kr.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen jordbruksmark till 17 ha klassad som inäga/åker. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 10 ha och arealen betesmark till 8 ha. Jorden är muntligt upplåten till och med 2020-12-31. Ev. ersättning för perioden tillfaller Säljaren. Inga stödrätter följer fastigheten utan ägs av dagens brukare.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är fördelad på dels ett fristående, obebyggt skogsskifte samt skogsmark på hemskiftet vilket hör samman med byggnadscentrum.
På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i slutet av juli 2020 av Robin Ekslätt.
Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 62,2 ha med ett bedömt virkesförråd om totalt 8 000 m³sk, motsvarande 129 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 15 %, gran 76 % och löv 9 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,6 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är ca 340 m³sk med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder.
Av virkesförrådet utgör andelen S1 och S2 skog ca 4 250 m³sk.

Avdelningarna 11, 25 och 53 kommer planteras under hösten 2020 på Säljarens bekostnad. Befintliga rishögar tillhör Säljaren.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta från skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Det finns en nyckelbiotop om 0,3 ha registrerad hos Skogsstyrelsen. Avser rasbrant och berör avdelning 12 i skogsbruksplanen. Vidare finns ett registrerat naturvärde avseende bäckmiljö. Berör avdelningarna 4, 5 och 6 i anslutning till bäcken.

Jakt

All jakt på fastigheten är upplåten med möjlighet att sägas upp till 2021-06-30.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i ett flertal sjöar och vattendrag, bl.a. Uppsjön, Hagasjön, Sandsjö samt del av Emån. Normalt insjöfiske samt kräftor.

Övrigt

För med information om Sandsjöbygden och Bodafors mm, se www.nassjo.se.

Förskola samt skola F-6 finns i Sandsjöfors liksom affär. I Bodafors finns skola upp till årskurs 9 samt affär mm.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Nässjö Sandsjö-Ryd 2:6

Ägare

Gunbritt Håkansson 1/2
Maria Lind 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 80,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 62,2 ha
Myr/kärr/mosse 2,3 ha
Berg/hällmark 0,1 ha
Inägomark 17,0 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 82,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 3 739 000 kr
Betesmark 145 000 kr
Åkermark 405 000 kr
Skogsimpediment 13 000 kr
Tomtmark 192 000 kr
Ekonomibyggnader 63 000 kr
Bostadsbyggnader 963 000 kr
Summa: 5 520 000 kr

Inteckningar

En (1) penninginteckning om totalt 9 000 kr finns uttagen i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning