Ryssbält

Här kan du jaga, spana ut över havet från den egna stranden, idka båtliv och såklart bruka skogen. Välkommen till Ryssbält.
Areal: 133 ha
Kommun: Kalix
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 600 000 SEK
Anbudsdag: 19/10 2021
På Hästholmen, strax utanför Ryssbält, ligger denna skogsfastighet med fina lägen för bebyggelse, utsikt över havet och närhet till Fotholmsvikens småbåtshamn. Skogsmarken uppgår till 121,3 ha och virkesförrådet har uppskattats till 10 348 m3sk. Älgjakten på fastigheten ingår i Ryssbälts viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (15)

Foto: Greger Sundkvist, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns ca 1 ha åkermark på fastigheten. Åkermarken brukas av lantbrukare i närområdet, inget skriftligt avtal finns för upplåtelsen.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad i september 2021 av Stefan Drugge vid Töre skogsbruksservice är den produktiva skogsmarken 121,3 ha. Virkesförrådet har uppskattats till 10 348 m3sk och trädslagsfördelningen är 44% tall, 31% gran, 22% löv och 3% contorta. Medelboniteten uppgår till 3,9 m3sk/ha och år.

Jakt

Fastigheten ingår i Ryssbälts viltvårdsområde som i sin tur är registrerad i Storön-Ryssbälts älgskötselområde vilka förvaltar jakten på 13 360 ha med en tilldelning om 44 vuxna älgar och 44 kalvar för 2021.

Rättsförhållande

Fastighet

Kalix Ryssbält 6:6

Ägare

Maria Yvonne Nilsson 1/2
Mikael Söderlund 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 132,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 121,3 ha
Impediment 6,3 ha
Impediment 0,1 ha
Inägomark 1,0 ha
Övrigmark 9,0 ha
Väg och kraftledning 2,7 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 140,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 32 000 kr
Skogsmark 465 000 kr
Skogsimpediment 21 000 kr
Industri 208 000 kr
Summa: 726 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 800 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är skriven i Kalix kommun sedan 12 månader. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helen Engström
Mäklarassistent
070-293 11 45

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning