Salån

Skogsfastighet i tre skiften med god tillgänglighet.
Areal: 97 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 000 000 SEK
Anbudsdag: 24/9 2021
Lättillgänglig skogsfastighet om 92 hektar produktiv skogsmark, fördelad på tre skiften, varav huvuddelen är belägen söder om Björbo längs vägen mot Nyhammar/Ludvika och ett mindre område är beläget strax väster om Björbo. Fastigheten är belägen inom Björbo viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Foran Forest AB i juli år 2021. Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 92,3 hektar med totalt virkesförråd om 13 531 m³sk, vilket ger ett medeltal om 147 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara över 500 m³sk per år. Skog finns i de flesta åldersklasserna men domineras främst av växtliga skogar mellan 30 och 60 år. Tall är det dominerande trädslaget med 77 %.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Björbo viltvårdsområde. Två stycken jakträtter finns upplåtna för innevarande år, rättighetsinnehavarna är inte uppsagda.

Övrigt

En mindre byggnad finns uppförd på fastigheten. Uppförd i trä med fasad och takbeklädnad av plåt.

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Björbo 48:34

Ägare

Lena Holmen 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 97,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 92,3 ha
Impediment 1,2 ha
Väg och kraftledning 1,0 ha
Övrigmark 1,4 ha
Summa: 95,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 872 000 kr
Skogsimpediment 18 000 kr
Summa: 1 890 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde samt i glesbygd, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom glesbygd i Gagnefs kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 4 600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning