Budgivning pågår!

Sälgsjön

Sjönära läge
Areal: 61 ha
Kommun: Hofors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 17/1 2023
Välskötta och virkesrika skogar nära Storvik. Jakt i VVO. Inga byggnader.

Välskött och virkesrik skogsfastighet belägen ca 2 mil väster om Sandviken intill vägen mellan Gävle och Falun. Fastigheten omfattar totalt 61 ha mark varav 55 ha är produktiv skogsmark väl arronderad i ett skifte. Virkesförrådet uppskattas till drygt 12 200 m³sk med tall som dominerande trädslag. Fastigheten är lättillgängligt och har ett bra eget vägnät. I söder har fastigheten en kilometerlång strandlinje mot Sälgsjön med flera fina och ostörda platser. Jakten bedrivs i ett större viltvårdsområde. Inga byggnader finns på fastigheten.

Kontakta Areal

Peter Svensson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Sälgsjön

Peter Svensson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder

Visa alla 35 bilder
Visa alla 35 bilder

Foto: Kerstin Granath, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till fastigheten hör ca 0,3 ha åkermark. Åkermarken är muntligen upplåten till en lantbrukare på orten utan ersättning.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 55,8 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 12 262 m³sk, vilket motsvarar 220 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 76 % av virkesförrådet medan gran har 14 % och löv 10 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,2 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 415 m³sk. En stor andel av skogen finns i åldersklassen 60-70 år. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad i oktober 2022 av planläggare Jhonas Danrud.

Vägar

Fastigheten är lätt tillgänglig från väg E16 och har ett bra eget vägnät vilket gör skogen lättare att bruka. Vägbommar och stängselgrindar är stängda men olåsta.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Vibygdens viltvårdsområde som jagar på ca 1 800 ha. Älgjakten bedrivs gemensamt medan småviltjakten får bedrivas enskilt på hela området. Om markägare inte utnyttjar sin jakträtt kan den upplåtas till viltvårdsområdet för 50 kr per ha och år. För ytterligare frågor om jakten kontakta Dan Törnström, 070-663 84 18.

Fiske

Sälgsjön ingår i Hofors fiskevårdsområde och erbjuder bra gäddfiske året runt och möjligheter till fin gös. Fiskekort krävs

Rättsförhållande

Fastighet

Hofors Vi 2:16

Ägare

Björn Flemming Lundqvist 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 61,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 55,8 ha
Impediment 0,9 ha
Åkermark 0,3 ha
Väg och kraftledning 4,6 ha
Summa: 61,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 904 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 2 908 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 2 475 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person, exempelvis aktiebolag, kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sandviken

Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Alla objekt från Sandviken

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Fastighetsmäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Reg. fastighetsmäklare
Jägmästare
070-5566768

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Sälgsjön & vill bli kontaktad

Mäklaren för Sälgsjön kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier