Säljberget

Säljberget
Areal: 47 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 150 000 SEK
Anbudsdag: 19/10 2023
Talldominerad skog med jakt inom Norets viltvårdssområde

Nu erbjuds en lättillgänglig skogsfastighet med närhet till allmän väg, nordost om Dala-Järna i Vansbro kommun. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 36,8 hektar och domineras av tall. Uppskattat virkesförråd är 5 963 m³sk vilket ger ett medeltal om 162 m³sk per hektar. Jakt inom Norets viltvårdsområde.

Kontakta Areal

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Säljberget

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Ove Matsson, Nås, i juni år 2023. Fastigheten har enligt skogsbruksplanen 36,8 hektar produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 5 963 m³sk, den första årliga tillväxten är ca 195 m³sk. Fastigheten domineras av tall med 80% därefter följer gran med 15% och resterande del är löv. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5 m³sk per hektar och år.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade som berör fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Norets vvo om ca 4 000 hektar.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Noret 17:33

Ägare

Sibyl Johansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 48,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 36,8 ha
Impediment 10,4 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 47,6 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten har ett felaktigt taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd behövs för fysisk person som ej är bosatt inom Vansbro kommun, ansökan upprättas först efter ingånget köpekontrakt. Ansökningsavgiften är för närvarande 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Dala-Järna

Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Alla objekt från Dala-Järna

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier