Säljebyn

Vackert belägen nära sjö
Areal: 31 ha
Kommun: Åmål
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 500 000 SEK
Anbudsdag: 6/10 2022
Fastighet med skog och åkermark med bra boende i vacker natur nära sjön Ånimmen.

Fastighet med skog och åkermark med bra boende i vacker natur nära Ånimmen. Ca 11 ha produktiv skogsmark i tre skiften med virkesförråd på ca 2600 m³sk och 16 ha åker. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader i bra skick. Del av skogsmarken går ned till sjön Ånimmen där tillgång finns till egen brygga.

Kontakta Areal

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Säljebyn

Hans Littorin

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder

Visa alla 31 bilder
Visa alla 31 bilder

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Byggnaden är ett 1½-planshus i trä. Boarean är 143 kvm och biarean 37 kvm enligt fastighetsregistret. Träfasad, yttertak av betongpannor, kopplade två-glas fönster och krypgrund. Uppvärmning med vattenburet system samt bergvärmepump installerad 2022. Vattenburen golvvärme i hall, badrum och tvättstuga. Djupborrad brunn och eget avlopp med trekammarbrunn. Nedre plan 2 rum varav ett rum med öppen spis med kassett, traditionellt kök med vedspis, veranda, badrum/toalett och pannrum. Övre plan 1 stort rum, möblerbar hall, dusch/ toalett och balkong. Fiberanslutning finns.

Energideklaration

Energideklaration är inte upprättad.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Maskinhall/ladugård med gjutet golv med hög port, ytan uppskattas till ca 170 kvm. Stall, snickeriverkstad, flera garagebyggnader, smedja och slungrum för biodling Den totala ytan är 454 kvm enligt fastighetsutdraget. Samtliga ekonomibyggnader är i bra skick.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken om 16 hektar är välbelägen i anslutning till gårdscentrum. Åkermarken har behovstäckdikats. Åkermarken har varit utarrenderad med ettårsavtal. Nuvarande arrendeavgift 11.200 kr exklusive moms. Jakträtten omfattas ej av arrendet.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 15.1 ha enligt skogsbruksplan upprättad 2022. Virkesförrådet är beräknat till ca 2 627 m³sk, 44 % gran, tall 31 % och 25 % löv . Ca 571 m³sk i huggningsklasserna S1 – S3. Medelboniteten har enligt planen beräknats till ca 7,1. Åldersfördelningen är ojämn med en större andel medelålders skog. Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper enligt skogsbruksplan men det framgår att ett område anses ha höga naturvärden i Skogsstyrelsens inventeringar.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten. Ingen jakt är utarrenderad till utomstående. Enskild småviltsjakt och gemensam älgjakt i Säljebyn -Äskekärr älgjaktlag. Jaktlaget omfattar ca 510 ha och årets tilldelning är 1 vuxen älg o fri kalv.

Fiske

Fiskerätt i sjön Ånimmen. Enligt Ånimmens FVOF sker regelbunden utsättning av lax, öring och röding.

Rättsförhållande

Fastighet

Åmål Säljebyn 1:16

Areal

Areal enligt skogsbruksplan se prospekt. Summa landareal 31,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet) Summa taxeringsvärde 1.728.000. För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 708 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit bosatt i kommunens glesbygdsområde i ett år före förvärvet. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Åmål

Västra Bangatan 8
662 34   Åmål
Alla objekt från Åmål

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Säljebyn & vill bli kontaktad

Mäklaren för Säljebyn kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier