Sandåker

Högproduktiv skogsfastighet i ett skifte, mitt i Dalsland.
Areal: 72 ha
Kommun: Färgelanda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2021
Högproduktiv skogsfastighet mitt i Dalsland med ca 65 ha produktiv skogsmark i ett skifte med god tillgänglighet. Virkesförråd om ca 7 500 skogskubikmeter med huvudsakligen gran och löv. Skogen domineras av yngre skogar med hög tillväxt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (14)

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken ligger i ett skifte med väg 172 som delar fastigheten vilket gör att det är bra tillgänglighet. Bonitet är 9,8 m3sk/ha och år vilket är mycket högt för området och den löpande tillväxten nu är ca 420 m3sk/år vilket ger volymtillväxt om ca 5,6 %. Skogen är skött och domineras av gran och lövbestånd, trädslagsblandningen är 50 % gran, 6 % tall, 10 % björk och 34 % övrigt löv. Virkesvolymen enligt den ny uppdaterad skogsbruksplanen är skattad till ca 7 500 m3sk vilket ger ett snittförråd om ca 113 m3sk/ha. Arealmässigt domineras skogen av växtliga yngre skogar i åldern 10 - 40 år vilket gör att även den framtida tillväxten kommer att bli god samt att skogen är skött vilket gör att tillväxten hamnar på rätt träd dvs på de framtida timmerträden. Skogsbruket på fastigheten har bedrivits med PEFC-certifiering.

Nyckelbiotop mm

Fastigheten berörs av en registrerad nyckelbiotop om ca 2 ha som utgörs av lövskogar och som berör avdelning-arna 26, 28 och 29 i skogsbruksplanen. Det finns även ett område med högre naturvärden som berör avdelning 27 och 31 i skogsbruksplanen.

Jakt

Den sammanhängande fastigheten skapar goda möjlig-heter till jakt på fastigheten. Jakten är tillgänglig från 1/1 - 22. Säljaren förbehåller sig intäkten för jakten fram till detta datum.

Rättsförhållande

Fastighet

Färgelanda Sandåker 1:1

Ägare

Ingrid Jacobson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 63,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 65,5 ha
Impediment 4,5 ha
Övrigmark 2,5 ha
Summa: 72,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 226 000 kr
Skogsimpediment 15 000 kr
Summa: 2 241 000 kr

Inteckningar

Det finns en skriftlig penninginteckningar om 300 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Sandåker och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning