Sandåkra

Välskött gård i Sandåkra
Areal: 94 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Gård
Prisidé: 16 500 000 SEK
Anbudsdag: 25/5 2023
På landet men nära stan. Fina byggnader med möjligheter. Säljes hel eller i delar. Jakträtt följer.

Sandåkra Kerstinsgård utgör en mycket välskött och trevlig gård belägen strax utanför Vetlanda, på landet men nära till stan. Arealen uppgår till totalt ca 94 ha varav 75 ha produktiv skogsmark med mycket bra tillväxt och ett virkesförråd om 7 200 m3sk samt 15 ha jordbruksmark. Välvårdat byggnadsbestånd innefattande rejäl Mangårdsbyggnad om totalt 200 m² boyta samt källare, nyare kontorsbyggnad, verkstad samt ett flertal ekonomibyggnader och komplementbyggnader. Bra hyresintäkter. Jakträtt följer.

Arealen är fördelad på två skiften varav hemskifte med byggnader, jord och skog samt ett obebyggt skogsskifte. Fastigheten säljs som en enhet eller i delar.

Endast 4,5 km till torget i Vetlanda. Nära till skola, barnomsorg och fritidsaktiviteter.

Kontakta Areal

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Sandåkra

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder

Visa alla 39 bilder
Visa alla 39 bilder

Foto: Henrik Gunnarsson / Claes Arvidsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Trevlig och välskött Mangårdsbyggnad uppförd år 1900 i 1 1/2 plan med källare under del av byggnaden. Löpande renoverad och underhållen. Gulmålad träfasad med vita omfattningar, tak med tegelfärgade betongpannor från sommaren 2022 tillsammans med nya vindskivor, takavvattning och plåtdetaljer. Boyta 200 m2 samt biyta om 120 m2 enligt fastighetstaxeringen. Uppvärmning via vattenburet värmesystem från jordvärme (2007) samt kakelugnar. Vatten från borrad brunn, enskilt avlopp till godkänd avloppsanläggning med trekammarbrunn och infiltration. Centraldammsugare. Fiber installerat. Mycket välskött trädgård med liten lekstuga och installerad slinga för Automower.

Nedervåningen innefattar stor entré/hall med trapp till övervåningen, tvättstuga, stort kök med luckor i massiv ek, renoverat 2018 med ekparkett, ljust kakel samt vitmålade väggar, utgång till inglasat uterum med el golvvärme samt anslutande uteplats, äldre köksspis (eldningsförbud). Sällskapsrum/sal med ekparkett, sovrum med ekparkett och vattenburen golvvärme, samt toalett/badrum med dusch, kakel/klinkers med el golvvärme.

Övervåningen innefattar större öppet sällskapsrum/tv-rum med fungerande kakelugn samt utgång till balkong, fyra sovrum med ekparkett varav ett med fungerande kakelugn. Kontorshörna med takfönster, toalett/badrum med dusch, kakel/klinkers, takfönster. Taklucka till vind med bra förvaringsmöjligheter.

Källare under ca 2/3-delar av huset. Innefattar mindre matkällare, stora utrymmen för förvaring, ingång på gavel av byggnaden. IVT värmepanna från 2007 (servad kontinuerligt), 200 liters varmvattenberedare, nytt expansionskärl. 3-fas uttag, äldre proppskåp med jordfelsbrytare, vattenburet konvektorelement.

Energideklaration

Kommer upprättas.

Driftskostnader

På fastigheten bedrivs verksamhet i form av plantterminal mm. Under nuvarande förhållanden och nyttjande är driftskostnaderna etc. enligt följande. Total årsförbrukning el bedöms till ca 45 000 kWh. Försäkring ca 25 900 kr/år avseende hela gården inkl. uthyrda byggnader. Larm ca 9 600 kr/år avser bostadshus, kontor samt verkstad. Kontrollkostnad för kylaggregat 3 600 kr/år. Slamtöming (två brunnar), ca 1200 kr/st/år. Sophämtning ca 2 800 kr/år. Sotning ca 180 kr/år. Tillkommer gör kommunal fastighetsavgift och kostnad för fiber. Vidare återkommande kostnader för brandskyddskontroll samt utdebitering av moms (avdragsgill) för vägsamfällighet.

Ekonomibyggnader

Kontor

Kontorsbyggnad uppförd 2018 som lösvirkeshus i 1-plan på gjuten platta. Rödmålad träfasad med vita omfattningar, tak av svarta betongpannor. Lokalyta 176 m2 enligt fastighetstaxeringen. Uppvärmning via vattenburet värmesystem från luft/vatten pump. CTC elpanna, golvvärme i hela byggnaden, mekanisk ventilation samt AC. Vatten från borrad brunn och enskilt avlopp till godkänd avloppsanläggning med trekammarbrunn och infiltration. Aluminium/träfönster, aluminiumytterdörrar. Fiber installerat. Automatiska markiser (mot söder och väster).

Byggnaden innefattar entré med klinkers samt anslutande gästtoalett (handikappanpassad), stort öppet kontorslandskap med plats för 5–6 kontorsplatser, konferensrum med isolerad innerdörr, projektor samt förstärkt ventilation. Pentry med parkettgolv och utgång till uteplats. Arkivrum med mycket hyllförvaring, teknikrum med AC, ventilation samt värmepump. Städskrubb. Två omklädningsrum (dam resp. herr) med tillhörande WC och dusch. Hall/korridor med personalingång på gavel av byggnaden.

Byggnaden är mycket väl i ordning och kan tas i bruk av ny ägare direkt i samband med tillträdet.

Energideklaration

Kommer upprättas.

Lager/Verkstad mm

Större ekonomibyggnad uppförd i två steg, första delen uppförd 1993 och del två uppförd 2004.
Del 1 med trästomme, rödmålad träfasad med tak av plåt. Innefattar isolerad verkstadsdel med gjutet golv med golvbrunn, vatten samt Nibe varmvattenberedare, Daikin luftvärmepump. Mekaniskt gasutsug, toalett/WC med ingång från både verkstad och utifrån på gaveln.
Bredband. 3-fas, jordfelsbrytare. Oisolerat förråd/lagerutrymme med gjutet golv samt isolerad kontorsdel/lager med pentry.

Del 2 med stålstomme och murade väggar med överbyggnad i rödmålat trä, tak av självbärande kondensplåt. Innefattar kylrum/kyl lager om 144 m2 med två kylaggregat, gjutet golv samt stor öppen förvaring i resterade del av byggnaden.

Plantterminal

F.d. lösdriftsladugård, uppförd 1999, stålstomme, gjutet golv och tak av kondensplåt. Gjutna väggsektioner med överbyggnad i rödmålad träfasad.

Ladugård

Äldre ladugård från 1897 i trä/timmer med tak av plåt. Gjutet golv, nyttjas som större kallförråd/redskapsbod. Vidbyggt f.d. mjölkrum med vattenpump och hydrofor till äldre brunn (ej tjänligt vatten). Skjutport till garagedel, trapp med byggd balkong upp till stort ränne med trägolv.

Övriga byggnader etc.

Gödselbrunn byggd 1999 om ca 1 000 m3.
Damm, f.d. branddamm finns på fastigheten.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Arealen jordbruksmark uppgår till totalt 15,2 ha enligt skogsbruksplanen klassad som inäga/åker. All jordbruksmark belägen på hemskiftet och det mesta i direkt anslutning till gårdscentrum. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 13 ha och arealen betesmark till 4 ha. Åkermarken är klassad med normal produktionsförmåga och tillfredsställande dränering, betesmarken med normal avkastning och kvalitet. Marken muntligt upplåten till 2023-12-31. Ersättningen för perioden tillfaller Säljaren

Skogsmark

Mycket välskött skog med stor andel ungskog och gallringsskog med hög volym- och värdetillväxt. Ca 12 ha utgörs av planterad björkskog med förädlat plantmaterial. Vidare finns lärk, hybridasp och poppel planterat. På fastigheten finns en skogsbruksplan från december 2022 upprättad av Niclas Moberg på N Moberg Skog. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 74,5 ha med ett virkesförråd om 7 202 m³sk, (97 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 22 %, gran 56 %, löv 20%, Asp 1 % samt Lärk 1 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,4 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppskattas till ca 509 m³sk.

Av virkesförrådet utgör ca 5 600 m³sk skog i huggningsklass G1.

Skogsmarken fördelar sig med ca 42 ha på hemskiftet med ett virkesförråd om totalt ca 3 800 m³sk och det obebyggda utskiftet innefattar ca 32,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 400 m³sk

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Fastighetens jakträtt är ej upplåten, tillfaller ny ägare på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Sandåkra älgjaktslag om ca 1 300 ha. Foderspridare och övrig utrustning tillhör Säljaren och följer ej affären.

Övrigt

För mer information om Sandåkra och Bäckseda med omnejd, se www.vetlanda.se.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

För mer information angående lösöre/inventarier, kontakta ansvarig mäklare.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Sandåkra 2:4

Ägare

Anita Englund 1/2
Anders Englund 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 91,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 74,5 ha
Inägomark 15,2 ha
Väg och kraftledning 2,1 ha
Övrigmark 2,0 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 94,0 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Inteckningar

I fastigheten finns 11 st. penninginteckningar uttagna om totalt 5 160 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vetlanda

Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Alla objekt från Vetlanda

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier