Sandbäcken

Sandbäcken
Areal: 27 ha
Kommun: Växjö
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 5/12 2022
Byggnadsfri skog med utmärkt bonitet.

Mindre skogsfastighet med 5 350 m³sk virke. Utmärkt bonitet och byggnadsfri.
Sandbäcken är belägen i Aneboda socken ca 5 km sydväst om Lammhult.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se ”Prospekt & Dokument”.

Kontakta Areal

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Sandbäcken

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Dr Skog AB, Denny Rudén augusti 2020. Inga avverkningar eller åtgärder har skett sedan fältarbetet utfördes. Planen har inför denna försäljning framskrivits med tillväxt för säsongen 2022 i planprogrammet PC-skog utan fältkontroll.

Enligt planen uppgår skogsmarksarealen till ca 26,3 ha och virkesförrådet anges till ca 5 350 m³sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 4 % tall, 80 % gran, 16 % löv. Medelboniteten anges till ca 9,2 m³sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 240 m³sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 220 m³sk vilket innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 4,1 %.

Huggningsklasserna S1 och S2 omfattar ca 5,7 ha med ett virkesförråd om ca 1 870 m³sk. Idag finns ca 0,3 ha obehandlad kalmark.
Ungskogsröjning föreslås under planperioden på totalt ca 3,6 ha varav ca 1,8 ha att utföras snarast.

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen finns 0,6 ha jordbruksmark. Ingen arrendeupplåtelse föreligger. Det följer ej några stödrätter för gårdsstöd i försäljningen.

Nyckelbiotoper mm

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” finns ej några registrerade nyckelbiotoper eller objekt med naturvärde inom fastigheten.

Jakt

Sandbäcken erbjuder jakt i mindre skala. Jakträtten är fri att disponera för ny ägare från tillträdesdagen.
Eventuell jaktutrustning som jakttorn mm tillhör nuvarande jaktlag och följer ej fastigheten.

Byggnader

På fastighetens betesmark finns ett enkelt skärmtak för betesdjur i övrigt är fastigheten byggnadsfri.

Rättsförhållande

Fastighet

VÄXJÖ SANDBÄCKEN 1:5

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 25,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,4 ha
Myr/kärr/mosse 0,1 ha
Inägomark 0,6 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Summa: 27,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 718 000 kr
Summa: 1 718 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 1 000 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen erfordras ej för fysisk person som varit folkbokförd i Växjö kommun de senaste 12 månaderna i någon av de tidigare församlingarna Asa eller Andeboda. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd, ansökningsavgift 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Sandbäcken & vill bli kontaktad

Mäklaren för Sandbäcken kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier