Sandbäcken

Nu ges möjligheten att förvärva ca 19 ha skogsmark nordost om Töreboda.
Areal: 19 ha
Kommun: Töreboda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 350 000 SEK
Nu ges möjligheten att förvärva ca 19 ha skogsmark nordost om Töreboda. Objektet är samlat i ett skifte med äldre tallskog i norr och ungskogsbetonade bestånd i söder.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-891 27 91

Bilder (18)

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten omfattar 18,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 700 m3sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 145 m3sk/ha. Medelboniteten uppgår till 6 m3sk och den löpande tillväxten till ca 60 m3sk/år. Fastigheten domineras av tallskog som utgör drygt 60 % av virkesförrådet. Lövandelen är relativt hög med ca 31 % av det totala virkesförrådet. Lövskogen växer främst i ungskogarna där det föreligger ett röjningsbehov på ca 6,2 ha. Skogen har en övervägande andel (ca 56%) av virkesförrådet i slutavverkningsbar ålder och skogsbruksplanen föreslår att ca 1 600 m3sk skall föryngringsavverkas under planperioden. Merparten av marken är fuktig som i den norra delen övergår i mossmark.

Jakträtt

Jakträtten är muntligen upplåten men övergår till köparen på tillträdesdagen.

Del av fastighet

Försäljningen utgör en del av en hel registerfastighet, vilket kräver en lantmäteriförrättning för att köparen skall erhålla äganderätten. Om köparen kan fastighetsreglera förvärvet till egen fastighet, skall detta ske i första hand. Köparen bekostar då lantmäteriförrättningen och undviker därmed kostnad för lagfartsansökan. Om så ej kan ske skall säljaren istället avstycka det aktuella försäljningsobjektet för att bilda egen fastighet. Köparen söker sedan lagfart och står för kostnaden i samband med detta.

Rättsförhållande

Fastighet

Töreboda Sandbäcken 2:2, del av

Ägare

Magnus Sundblad 1/2
Pauline Stenmark 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 18,5 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Summa: 19,0 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningen utgör del av registerfastighet, saknas fastställt taxeringsvärde.

Inteckningar

Inga penninginteckningar medföljer i köpet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person på grund av omarronderingsområde. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
För mer information se prospektet

Försäljningssätt

För mer information se prospektet

Karta

Ansvarig mäklare

John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0500-41 09 10
070-891 27 91

Jag är intresserad av fastigheten Sandbäcken och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning