Sandfors

Fastighet om 35,9 produktiv skogsmark, 7317 m3sk. Goda jaktmöjligheter.
Areal: 45 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 150 000 SEK
Fastigheten som är obebyggd ligger inne i byn Sandfors nordväst om Skellefteå. De gamla skogarna är fantastiskt fina och det finns många trevliga områden där man kan stanna upp och andas in den fina naturen. Virkesvolymen är ca 7 300 m³sk på 35 ha produktiv skogsmark och åkermarken är ca 6 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Bilder (12)

Foto: Lars-Gunnar Forsberg

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken är ca 6 ha och den sköts av två olika jordbrukare.

Skogsmark

Skogsbruksplanen var upprättad 2019 av Jörgen Burstedt Areal, och den är tillväxtuppräknad för år 2020. Fastigheten är fördelad på tre skiften som ligger nära varandra och har god åtkomst med vägar.

Skogstillståndet

Enligt skogsbruksplanen är fastigheten totalt 45,7 ha, varav 35,9 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är relativt högt och uppgår till 7 317 m3sk och boniteten på fastigheten är i medel 4,3 m3sk/ha, vilket ger en tillväxt på 133 m³sk/ha och år. Skogens ålder varierar med tyngdpunkt på skog yngre än 20 år och skog äldre än 80 år. De äldre skogarna är mycket virkesrika vilket sammantaget ger ett virkesförråd om i medeltal 204 m3sk/ha. 6 074 m³sk är i huggningsklass S1 och S2. Trädslagsfördelningen är 58 % tall, 31 % gran och 11 % löv.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns ett visst behov av gallring i de skogar som har uppnått gallringsbar ålder. Behovet av röjning uppgår till 9,4 ha varav 4,3 ha bör utföras per omgående.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade (källa Skogsstyrelsen).

Förvärvsillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Sandfors 1:3

Ägare

Britt-Inger Forslund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 44,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 35,9 ha
Myr/kärr/mosse 0,7 ha
Väg och kraftledning 1,9 ha
Inägomark 6,7 ha
Övrigmark 0,4 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 45,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 141 000 kr
Åkermark 87 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 1 232 000 kr

Inteckningar

Det finns penninginteckningar om 20 000 SKR. Skriftligt pantbrev.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2020-11-09
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Fastighetsmäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Jag är intresserad av fastigheten Sandfors och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning