Sandsäterbro

Budgivning pågår!
Välhållen gård med lantligt läge med många möjligheter och närhet till service & kommunikationer.
Areal: 3,3 ha
Kommun: Hedemora
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 950 000 SEK
Anbudsdag: 20/9 2021
Visning:
4/9 kl 11:00
Anmälan till visning via e-post till ansvarig mäklare.
9/9 kl 17:30
Anmälan till visning via e-post till ansvarig mäklare.
27/9 kl 18:00-19:30
Sandsäterbro erbjuder ett boende med plats för den stora familjen, släkt och vänner. Bostadsbyggnaden är i ett mycket gott skick och erbjuder ett modernt kök och välbevarade sällskapsytor med takmålningar och vackra eldstäder. Fastigheten är belägen mitt emellan Hedemora (9 km) och Avesta (10 km), du når Stockholms central med tåg under två timmar från ytterdörren.
På fastigheten finns tre uthuslängor med dubbelgarage och egen festlokal. Det finns stora möjligheter att inreda stall för häst eller annan djurhållning, alternativt annan verksamhet eller vinterförvaring/uppställning av husvagnar. I närmiljön finns fina rid-och MTB-vägar/stigar med utmärkta möjligheter för rekreation. Inom 10 minuters promenad når man både badsjö och motionsspår. 
Hållplats för kollektivtrafik i nära anslutning till fastigheten. 
Gården är under avstyckning och har servitut för gemensamt vatten och ingår i en väl fungerande vägförening.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (32)

Foto: Isabell Forslund - Vikström

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

2-planshus med källare under del av huset. 10 rum o kök. Huset är byggt i timmer och lösvirke på källar-/torpargrund. Fasad och vindpapp är nyligen utbytt. Huset har liggande och stående träpanel och är målat i ljusa kulörer. Fönstren består av englasfönster med lösa innanfönster som skapar en hemtrevlig atmosfär. Yttertaket är av plåt. Uppvärmning genom vattenburen jordvärme och eldstäder. Fastigheten hämtar sitt vatten från gemensam brunn och har enskilt avlopp (trekammarbrunn med infiltration).

Det finns tre ingångar till huset, en källaringång, en köksingång med påbyggd farstukvist och en huvudingång som vetter ut mot gården. Den ingång som i huvudsak används är köksingången, från vilken man kommer in i en renoverad inbyggd farstukvist med golvvärme. Därifrån kommer man in i det stora renoverade bondköket med tillhörande skafferi och rejäla arbetsytor. Till vänster i köket finns ett större kontor/rum som även ansluter till hallen vid huvudingången.

Från köket går man rakt fram genom en liten hall och kommer in i den stora salen med kakelugn, trägolv och takmålning.
Till höger i den lilla hallen ligger ett renoverat sovrum med fint kilsågat golv, från salen till höger finns ett rum med en öppen spis och även där trägolv.
I anslutning till huvudingången finns ett renoverat badrum (bad/wc) med klinker, kakel och golvvärme.

Hallen vid huvudingången ansluter till trapphuset och övervåning, badrum, en stor klädkammare och kontor/rum. När man kommer upp på övervåningen via den centrala trappen hamnar man i en stor möblerbar hall/tv-rum, från vilken man når de fem sovrummen. I den möblerbara hallen finns till höger ett sovrum/äldre kök, med en renoverad wc. På den högra sidan om trappan finns det ytterligare två sovrum med fina kilsågade golv, samt en kattvind.

Rakt bakom trappen finns ett renoverat sovrum med utsikt över gårdsplanen, även här hittar vi ett fint kilsågat golv. I anslutning till rummet finns en klädkammare/syrum.

Till vänster från trapphuset sett hittar vi med början längst in en kattvind och sedan ett nyrenoverat stort master bedroom med kilsågat golv och en kakelugn, i anslutning till sovrummet finns en stor klädkammare. Direkt på vänster sida om trappan ligger ytterligare en stor klädkammare.

Källarvåningen består av matkällare, nyrenoverat badrum (2020) (dusch/wc) med klinkers och kakel, ett stort utrymme (används som motionsrum), pannrum med värmepumpar samt en tvättstuga. Från motionsrummet finns en utgång till gårdens framsida.

Mangårdsbyggnaden är 9,8 x 14,6 meter på grund, tillkommer entré om 2,4 x 8,9 meter samt köksingång om 1,8 x 2,1 meter. Taxerad boyta 160 kvm och biyta 70 kvm.

Gammelstugan

Äldre byggnad i 1½-plan uppförd i stående timmer på en plint-/torpargrund, tak av äldre enkupigt lertegel. Byggnaden har äldre enkelglasfönster och har ett mycket omfattande renoveringsbehov med två äldre spruckna murstockar och sättningar i grunden. Byggnaden mäter ca 5,9 x 18,2 meter på grund.

Övrig

Uterum

I anslutning till mangårdsbyggnaden finns en trivsam uteplats belagd med marksten av betong. Här finns ett glasat uterum med ett takpappsklätt yttertak. Uterummet mäter ca 4,0 x 4,0 meter. I direkt anslutning till detta finns ett SPA-bad av märket Viskan från 2014.

Lekstuga

I trädgården finns en liten lekstuga.

Energideklaration

Ingen energideklaration har eller kommer att upprättas av säljaren.

Driftskostnader

Uppvärmning samt hushållsel 28 000 kWh
Sophämtning två kärl: 2 600 kr/år
Vatten: Gemensamt, kostnad vid reparation
Avlopp: Slamtömning 1ggr/år: 1 400 kr
Försäkring: ca 10 000 kr/år

Ekonomibyggnader

Loge

Rödfärgad loge på plintgrund av gråsten, delvis uppförd i timmer och delvis genom stolpresning. Tak av 0,6 mm plåt lagt ca 2010, då byttes även hängrännor, stuprör samt byggnaden försågs med snöras-skydd. I logen finns ett mindre pumphus som tar vatten från gårdens tidigare vattentäkt.

Byggnaden har trägolv, el finns indraget, både två- och trefas. Logen mäter ca 7,9 x 40 meter på grund.

Förråd/garage

Byggnaden står till större delen på en plintgrund, garaget har en gjuten betongplatta. Väggar av delvis stående timmer och devis brädfodrad stolpresning. Tak av eternit på delar av byggnaden, resterande av korrugerad plåt.
Byggnaden inrymmer virkesförråd med stampat jordgolv, förrådsutrymmen med trägolv, här finns även ett isolerat utrymme i anslutning till garaget.

Garagedelen har gjuten platta, två portar och är uppreglad, isolerad samt klädd med OSB-skivor och därefter gips. Måtten på dubbelgaraget är 7,1 x 8,6 meter, takhöjden ca 2,1 meter. I anslutning till garaget finns ett mindre utrymme med värmevakt för förvaring av färg och liknande. El och vatten finns indraget, men inget avlopp. Vattnet i garaget kommer från logen och tas alltså från gårdens äldre vattentäkt.
Utanför byggnaden finns en enkel smörjbrygga.

Byggnaden mäter ca 25,0 x 7,7 meter på grund.

Magasinet

Äldre magasinsbyggnad uppförd på en murad och vitputsad stengrund. Överbyggnad av liggande timmer under ett tak av plåt. Byggnaden mäter 7,4 x 15,7 meter på grund. I överbyggnaden finns en snickarverkstad med trägolv med måtten 7,4 x 6,4 meter. Från snickarverkstaden når man festlokalen som har trägolv och en bar. El finns i byggnaden men inget vatten. För den som önskar kan man dock dra vatten hit från garaget. Festlokalen mäter 7,4 x 9,3 meter.

I markplan på byggnaden finns två äldre jordkällare varav en är i bruk samt gårdens tidigare kylrum med gjutna väggar och golv av betong.

Vidbyggt till magasinet finns en enkel carport/förråd uppförd i lösvirke och plåt.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Ca 2 ha jordbruksmark. Åkermarken utarrenderad t.o.m. 31/12-2021, inga stödrätter medföljer fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i en jaktförening som jagar på ca 500 hektar. Ny ägare får ansöka om medlemskap i föreningen.

Fiske

Ingår i Husby Hedemora Fiskevårdsområde. Fiskekort går att lösa.

Gemensamhetsanläggningar, samfälligheter m.m.

Inga andelar i mark eller fiskesamfälligheter kommer att följa fastigheten om inte lantmätaren kräver detta för att kunna genomföra förrättningen. Andelar i gemensamhetsanläggningar och vägföreningar kommer att fördelas i samband med Lantmäteriförrättningen.

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Fastigheten ligger utanför planlagt område.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Hedemora Sandsäterbro 2:3

Ägare

Lars Ljusteräng 1/1

Areal

Uppmätt areal på karta Ca 3,3 ha. Fastigheten är under avstyckning och den exakta arealen fastställs först när lantmäteriförrättningen är klar.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde (Preliminärt) Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020
Tomtmarksvärde 148 000 kr
Bostadsbyggnadsvärde 716 000 kr
Åkermark* 68 000 kr
Ekonomibyggnad 324 000 kr
Summa* 1 256 000 kr
*Uppskattade värden, fastställs först efter det att fastigheten bildats och en särskild fastighetsdeklaration upprättats.

Inteckningar

Den avstyckade fastigheten kommer att sakna penninginteckningar. De nuvarande penninginteckningarna kommer att bli kvar på stamfastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning