Budgivning pågår!

Sånghussjön

Skog, björn och sjönära tomter
Areal: 59 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 900 000 SEK
Anbudsdag: 7/11 2023
Välskötta tallskogar och strandnära tomter vid Sånghussjön. Bra björnjakt på större jaktområde.

Invid Sånghussjön, i hjärtat av Hälsingland, 25 km sydväst om Ljusdal, ligger denna välskötta skogsfastighet. Fastigheten har 400 m strandlinje längst Sånghussjön och har flera fina lägen med utsikt över sjön. Strandskyddsdispens har beviljats för två strandnära tomter.

Fastigheten ingår i ett större viltvårdsområde. Området har bra och spännande jakt efter björn.

Totalt innehåller fastigheten 59 ha mark varav 53 ha är produktiv skogsmark med bra vägnät. Markerna är väl samlade i ett skifte. Virkesförrådet uppskattas till 8 700 m³sk med tall som dominerande trädslag. Av virkesvolymen finns 3 450 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Skogens åldersfördelning är relativt jämn med en topp i åldersklassen 30-40 år. Inga byggnader finns på fastigheten.

Kontakta Areal

Peter Svensson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Sånghussjön

Peter Svensson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Bilder

Visa alla 31 bilder
Visa alla 31 bilder

Foto: Peter Svensson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Tomter

Strandskyddsdispens har erhållits med möjlighet att få bygglov på två strandnära tomter vid Sånghussjön. Området är ett s.k. LIS-område, Landsbygdsutveckling i strandnära läge. Ansökan om förhandsbesked om bygglov på tomterna har skickats till Ljusdals kommun. Ansökan avser ett enplans fritidshus och en komplementbyggnad per tomt.

Möjlighet kan eventuellt finnas att få strandskyddsdispens på fler tomter.

Byggnader

Inga byggnader finns på fastigheten.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 53,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 8 708 m³sk, vilket motsvarar 163 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 88 % av virkesförrådet medan gran har 5 % och löv 7 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,0 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 313 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad i juni 2023 av Jan Andersson Skogstjänster.

Terrängen är småkuperad med välskötta tallbestånd. Markerna ger bra förutsättningar att producera tall av bra kvalitet.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Hyttebo viltvårdsområde som omfattar ca 4 600 ha jaktmark. Området har bra och spännande jakt på björn och god tillgång på rådjur medan älgstammen för närvarande är ganska svag. Jakt i mindre omfattning bedrivs även på hare, skogsfågel och gås. Jakträtten är upplåten till viltvårdsområdet. Älgjakten och björnjakten bedrivs som gemensamhetsjakt medan övrig jakt får bedrivs enskilt på hela området. Ny ägare kan delta i jakten från och med hösten 2024. Kontaktperson och jaktledare är Mikael Norman, 070-336 37 14.

Vägar

Fastigheten har god tillgång till bra vägnät av egna och gemensamma vägar. Vägavgifterna för 2022 var ca 1 400 kr. Inga vägbommar.

Sånghussjön

Sånghussjön är en lite större sjö med fina bad och bra fiske. Fastigheten har ca 400 m strandlinje längst sjön med flera fina lägen och vacker utsikt över sjön. I närheten av fastigheten finns kommunalt bad med sandstrand och bryggor. Sjön ingår i Färila Fiskevårdsområde och har god tillgång på gädda och abborre. I området finns även fina öringvatten. Fiskekort krävs.

Grustäkt

Avdelning 104 i skogsbruksplanen är en före detta grustäkt. Tiden för täkttillståndet har löpt ut. Nytt tillstånd har inte sökts.

Kallkälla

I skogsbestånd 11 finns en fin källa där kallt, klart och rent grundvatten tränger fram ur marken.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Hyttebo 4:11

Ägare

Yvonne Andersson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 60,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 53,5 ha
Impediment 3,8 ha
Väg och kraftledning 1,3 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 59,8 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet (typkod 110) och har ett fastställt taxeringsvärde på 2 428 000 kr för 2023.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 1 080 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i glesbygdsområde. Förvärvstillstånd måste sökas av fysisk person med undantag av personer som sedan minst ett år är folkbokförda i Ljusdals kommun. Avgiften för ansökan är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper köparen med ansökan om förvärvstillstånd. För juridisk person, som exempelvis aktiebolag, krävs alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-11-07

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sandviken

Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Alla objekt från Sandviken

Ansvarig mäklare

Peter Svensson
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Sånghussjön & vill bli kontaktad

Mäklaren för Sånghussjön kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier