Sares

Mindre gård för lantligt fritidsboende.
Areal: 4 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Avstyckad gård
Prisidé: 350 000 SEK
Gården "Sares" där den händige har möjlighet att skapa ett lantligt fritidsboende. Byggnader med renoveringsbehov. Intilliggande betes- och skogsmark med möjlighet till djurhållning och vedhuggning. Jaktmöjligheter i viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Historik

​Gården Sares är ett äldre jordbrukshemman i byn Hässja norr om Alfta. Gården består av två timrade bostadshus som ligger i vinkel på gårdstunet. Utanför finns ett härbre och en loge som också är timrade. Dess historiska utveckling är något oklar men intressant eftersom så få förändringar har gjorts under senare tid. Den lilla byggnadsskalan blir extra intressant när man ser att detaljerna i snickerierna är lika påkostade som på de större bondgårdarna. Att interiören i enkelstugan och de båda brokvistarna är omålade är mycket ovanligt.

​Även ekonomibyggnaderna är av intresse. Ladugården, som stod snett bakom enkelstugan, är sedan tidigare riven men tröskloge, härbre och torkbastu finns kvar. Härbret är mycket ålderdomligt och kan vara byggt så tidigt som i slutet av 1600-talet eller troligen i början av 1700-talet. I gavelröstet finns en ljusglugg med hornformade inhuggningar. Golvet består av virke som spräckts fram, inte sågats (Källa: Riksantikvarieämbet​).

Bostadshus

Bostadsbyggnad i 1-plan ursprungligen är uppförd under 1800-talets första hälft. Byggnaden är grundlagt på torpargrund och har timmerstomme som utvändigt är klädd med stående locklistpanel. Byggnaden har plåttak och enkla fönster. Vacker omålad brokvist av Voxnadalsmodell och invändigt finns spår av sen 1800-tal bland annat äldre inslag som bröstpanel. El finns indraget men byggnaden saknar modern uppvärmning, vatten och avlopp. I byggnaden finns en, järnspis, bakugn och en rörspis, dess funktion är okänd. Byggnaden har inte nyttjas som boende under lång tid och är i behov av omfattande renovering för att man åter kan gör detta. Bland annat har svamp trängt genom golvet.

Byggnaden inrymmer liten farstu med trapphus till vinds utrymme, bakstuga och tre rum.​

Norra bostadshuset

Äldre bostadsbyggnad i 2-plan som även det ursprungligen är uppförd under 1800-talets första hälft. Byggnaden är grundlagt på torpargrund och har timmerstomme. Byggnaden har plåttak och enkla fönster. El, modern uppvärmning, vatten och avlopp saknas. I byggnaden finns flera rörspisar, dess funktion är okänd. Byggnaden har inte nyttjas som boende under lång tid och är i behov av renovering.

Byggnaden inrymmer på nedre plan liten farstu med trapphus och två rum. Övre plan inrymmer en liten hall och två rum.

Ekonomibyggnader

Loge

Äldre tröskloge från 1800-talet uppförd på trästolpar, stomme i timmer/trä under plåttak. Logen har en interiör med klivstockar och halmbingar.

Härbre

Härbre i timmer under plåttak.

Härbret ä mycket ålderdomligt och kan vara byggt så tidigt som i slutet av 1600-talet eller troligen i början av 1700-talet. I gavelröstet finns en ljusglugg med hornformade inhuggningar. Golvet består av virke som spräckts fram, inte sågats.

Timmerlada

Äldre timmerlada under plåttak. Byggnaden har tidigare utgjort torkbastu.

Utedass

På tomten finns en nyare utedass under plåttak.

Skog och mark

Inägomark

Fastighetens inägomark uppgår enligt digital mätning till ca 2,1 hektar. Inägomarken är utgörs av gräsbevuxen betesmark uppdelad på två områden som delvis är inhägnade. Inägomarken för närvarande muntligt upplåten.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt digital mätning ca 1,0 hektar skogsmark. Skogsmarken utgörs av en blandning av skogsdungar och lite större sammanhängande områden till största del bevuxen av lövträd och gran i varierande åldrar som lämpar sig väl för vedhuggning.

Natur- och kulturvärden

Det finns inga natur, forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Jakt

Fastigheten ingår i Alfta norra viltvårdsområde vilket omfattar ca 28 000 hektar jaktmark.

Gränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten överlåtes obelånade samt fria från penninginteckningar.

Ständning och lös egendom

Mark och byggnader överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av mark kan ske på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, växande gröda och andra markägares egendom.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Hässja 4:28

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 3,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2018
Småhusmark 68 000 kr
Bostadsbyggnader 58 000 kr
Summa: 126 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsmästare

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning