Säter

Välskött skogsfastighet mitt i Dalsland på västra sidan av Kroppefjäll.
Areal: 67 ha
Kommun: Färgelanda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 000 000 SEK
Anbudsdag: 28/6 2021
Välskött skogsfastighet mitt i Dalsland med ca 58 ha produktiv skogsmark i två skiften med mycket god tillgänglighet. Virkesförråd om ca 10 700 skogskubikmeter med huvudsakligen gran och tall. Skogen domineras av barrskogar i 30 årsåldern med god tillväxt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (15)

Foto: Åke Carlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken ligger på västra sidan av Kroppefjäll med marker både uppe i ”fjället” och nere i dalgången. Marken ligger i två skiften i anslutning till allmän väg och med bra skogsväg vilket gör att det är bra tillgänglighet på fastigheten. Bonitet är 6,0 m3sk/ha och den löpande tillväxten nu är ca 630 m3sk/år vilket ger volymtillväxt om ca 6 %. Skogen är välskött och domineras av gran och tall med trädslagsblandningen 47 % gran, 47 % tall och 6 % löv. Virkesvolymen enligt den nya uppdaterade skogsbruksplanen är skattad till ca 10 700 m3sk vilket ger ett snittförråd om ca 184 m3sk/ha. Arealmässigt domineras skogen av växtliga yngre skogar i åldern 30-40 år vilket gör att även den framtida tillväxten kommer att bli god samt att skogen är välskött vilket gör att tillväxten hamnar på rätt träd dvs på de framtida timmerträden.

Nyckelbiotop mm

Fastigheten berörs av tre registrerade nyckelbiotoper om ca 2 ha tillsammans som berör avdelningarna 17, 20 och 33 i skogsbruksplanen. Det finns även två områden med högre naturvärden som berör avdelning 23 och 33 i skogsbruksplanen.

Åkermark

Åkermarken omfattar dryga 2 ha och brukas av en granne. Marken är tillgänglig från och med nästa brukningssäsong.

Jakt

Den sammanhängande fastigheten skapar goda möjligheter till jakt på fastigheten. Jakten är tillgänglig från 1/7 - 22. Säljaren förbehåller sig intäkten för jakten fram till detta datum.

Rättsförhållande

Fastighet

Färgelanda Säter 1:20

Ägare

Margareta Johansson 1/2
Malin Johansson 1/4
Ulrica Helena Johansson 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 62,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 58,0 ha
Impediment 5,9 ha
Inägomark 2,4 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 67,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 66 000 kr
Skogsmark 1 609 000 kr
Skogsimpediment 22 000 kr
Summa: 1 697 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Säter och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning