Sätergården Lysvik

Enkelt bostadshus i Lysvik, med 9 ha skog och 1 ha åkermark.
Areal: 10 ha
Kommun: Sunne
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 15/12 2020
Visning:
4/12 kl 13:00-14:00
Areal i Karlstad har nöjet att bjuda ut en liten gård vid Sätergården i Lysvik. Enkelt bostadshus som passar bra som jaktstuga, nio hektar skog med mycket virke och ett hektar åkermark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (20)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Litet hus med enkel standard. Boytan uppgår till cirka 80 m2 enligt taxerade uppgifter. Där finns elström och enskilt vatten och avlopp. Huset värms med vedspis och kökspanna med vattenburen värme. Därutöver finns el-element. Vattnet kommer från en djupborrad brunn.

Ekonomibyggnader

Det finns tre stycken enkla timrade uthus vid gården.

Skog och mark

Åkermark

Framför bostadshuset ligger en bit åkermark som uppgår till 0,8 hektar. Inga stödrätter ingår i försäljningen.

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 8,6 hektar med ett bedömt virkesförråd om 2240 m3sk enligt skogsbruksplanen. Cirka 2000 m3sk är klassat som slutavverkningsmoget. Läs mer i bifogad skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är upprättad av Per Simberg i september 2020.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad nyckelbiotop som omfattar 0,4 hektar och berör avdelningarna 15 och 16 i skogsbruksplanen. Nyckelbiotopen är inte angiven i skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtt inom Lysviks norra och södra VVO som uppgår till 7500 hektar.

Rättsförhållande

Fastighet

Sunne Öjenäs 1:180

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 9,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,4 ha
Inägomark 1,8 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 13,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 74 000 kr
Skogsmark 331 000 kr
Tomtmark 80 000 kr
Bostadsbyggnader 194 000 kr
Summa: 679 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 450 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit mantalsskriven i glesbygdsområde i Sunne kommun under det senaste året. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd söks hos Länsstyrelsen och kostnaden är 4600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Sätergården Lysvik och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning