Sättna-Byn

Skog i Sundsvall
Areal: 81 ha
Kommun: Sundsvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 900 000 SEK
Skog 2 mil väster om Sundsvall

Obebyggd skogsfastighet med bra tillgänglighet på totalt 81 ha varav 75 ha produktiv skogsmark endast 2 mil från Sundsvall. Virkesförråd enligt skogsbruksplan 14 300 m³sk. Jakträtt.

Kontakta Areal

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare

Sättna-Byn

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder

Visa alla 44 bilder
Visa alla 44 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten Sättna-Byn 2:32 är belägen i Sättna församling, Sundsvalls kommun i Västernorrlands län.
På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av High Coast Forestry i september 2020. Inga åtgärder har gjorts på fastigheten sedan skogsbruksplanen upprättades. Skogsbruksplanen är uppräknad med 3 tillväxtsäsonger.

Fastigheten består av 2 skiften med totalt ca 75 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är ca 14 300 m³sk.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är varierande men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året. Boniteterna är normala för området med blåbär och lågörter som de vanligaste markvegetationstyperna. Höjden över havet är cirka 175 meter.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 70 % av virkesförrådet. Skogens åldersklassfördelning består i huvudsak av skogar i 45-65 års åldern med mycket bra tillväxt.

Avverkning
Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 980 m³sk gallring. Detta ligger betydligt under tillväxten på fastigheten och förklaras av fastighetens övervikt av medelålders skog.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

På det norra skiftet det kända kulturlämningar i form av b.la. en offerkälla.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägar

Fastigheten ingår i Nora-Norrbäckens vägförening. Vägavgiften uppgår till ca 3 000 kr /år.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan är 81 ha. Areal enligt fastighetsregistret är 81 ha.

Jakt

Fastigheten ingår i Byns jaktvårdsområde på ca 1 200 ha. I dagsläget är det ca 10 st jägare i laget. Tilldelningen ligger på 2 vuxna djur och 2 kalvar. Som markägare har man jakträtt.
För mer information kontakta jaktledare Andreas Bergkvist telefon 070-359 78 26.

Grillkåta

Det finns en grillkåta vid Värptjärnen som inte ingår i försäljningen och den ska flyttas av nuvarande ägare.

Rättsförhållande

Fastighet

Sundsvall Sättna-Byn 2:32

Ägare

Ingrid Ellen Backlund 3/10
Kristoffer Backlund 3/10
Laila Karlsson 2/5

Areal

Taxeringsvärde

Typkod UNSPECIFIED (Ej fastställd typ av småhusenhet), taxeringsvärde år 2020
Summa: 8528000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Sollefteå

Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Alla objekt från Sollefteå

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Sättna-Byn & vill bli kontaktad

Mäklaren för Sättna-Byn kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier