Sellbergsvallen

Välbestockad fastighet vid Sellbergsvallen med hög andel gammal skog.
Areal: 31 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 900 000 SEK
Anbudsdag: 3/4 2020
Denna fastighet skiljer sig från de många andra fastigheter som är till salu. Andelen gammal skog är nämligen ovanligt hög. Tre av skiftena finns i Sellbergsvallens närhet och det fjärde skiftet är beläget strax söder om RV84 invid "Sannäsrakan". Virkesförrådet är skattat till 5 454 m³sk.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (19)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsmarken är inventerad i november 2019 av Johan Pålsson, Areal och arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 31,3 ha. Virkesförrådet uppgår till 5 454 m³sk vilket ger ett medelförråd om 174 m³sk/ha. Åldersfördelningen ger en övervikt av gammal skog. Medelboniteten är skattad till hela 6,6 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 164 m³sk/år (5,2 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder mm.

Naturvärden

Inga höga naturvärden eller nyckelbiotoper finns registrerade i skrivande stund. Dock skall spekulanter göras påmind om att en stor del av skogen är gammal och död ved förekommer i vissa bestånd.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Delsbo VVO och Sannäs VVO.

Ingår ej i försäljningen

Sellbergsvallens fäbod består av en samfälld fastighet (Gåsbacka S:1). På denna samfällighet finns en stuga samt ett uthus på ofri grund som ägs av säljarna. Dessa byggnader ingår inte i försäljningen. Dock finns en förfallen huggarkoja på skiftet norr om Sellbergsvallen som ingår i försäljningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Gåsbacka 3:1

Ägare

Lars Jonsson 1/2
Monica Andersson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 32,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 31,3 ha
Summa: 31,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 368 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 1 372 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är sedan mer än ett år bosatt i Delsbo, Norrbo eller Bjuråkers socknar av Hudiksvalls kommun. Mäklaren är behjälplig med ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften för fysisk person är 4 600 kr.
För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Jag är intresserad av fastigheten Sellbergsvallen och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning