Arrende

Simesgården-Arrende

Gårdsarrende på Arholma
Areal: 116 ha
Kommun: Norrtälje
Objektstyp: Arrende
Jordbruk i vacker kulturmiljö med moderniserat stall och anrik bostadsbyggnad

På uppdrag av Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län har Areal nu nöjet att förmedla detta gårdsarrende beläget på Arholma i Stockholms norra skärgård. Här erbjuds en ny arrendator ett vackert boende på en anrik gård med möjlighet att fortsätta förvalta ett skärgårdsjordbruk med en rik biologisk mångfald på en av norra skärgårdens mest välkända öar.

Kontakta Areal

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare

Simesgården-Arrende

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Arrendatorsbostaden

Byggnaden har anor från 1700-talet och flyttades till nuvarande plats från byn som en följd av laga skifte 1865. Än idag finns mycket av den äldre charmen bevarad. Byggnaden har en boyta om ca 150 kvm. På bottenplan finns en farstu med hall, ett lantligt och modernt kök, badrum med dusch samt ett vardagsrum. Vidbyggt den södra gaveln finns en altan. På övervåningen finns det hall, ett generöst sovrum med tillhörande loft, kontor, ett stort allrum eller sovrum samt förvaringsutrymmen.
Stommen är av timmer klätt med stående träpanel, huset har panelats om för ca 5 år sedan, taket utgörs av ett sadeltak beklätt med tegel och byggnaden vilar på en grund av huggen natursten. Fönstren är kopplade tvåglasfönster på nedervåningen och äldre kopplade englasfönster med innanfönster på övervåningen. Vatten tas från egen borrad brunn kopplat till reningsanläggning, avloppet är modern trekammarbrunn. Uppvärmingen sker med ved genom baxipanna kopplat till 3000 liter ackumulatortank.

Enegideklaration

Ej utförd

Ekonomibyggnader

Ligghall

Byggnaden är uppförd 2015 på gjutenplatta med stålbalkar, taket utgörs av ett plåttak. Byggnadsyta om cirka 400 m2 med plats för 35 större nötdjur, tre kalvningsboxar och ett uppvärmt personalutrymme.. Automatiserad utgödsling till godkänd gödsellagun uppförd 2015.

Bodlänga

Huset har anor från 1700-talet och skapar en trevlig inramning av gårdscentrum. Stomme av timmer och taket utgörs av enkupigt tegel, vilar på stensatt grund. Byggnaden har flera förrådsutrymmen men är delvis inredd till enklare standard och har tidigare hyrts ut över säsong.

Äldre loge

Byggnadsyta om cirka 20 x 8 meter. Byggnaden är uppförd i timmerkonstruktion på stengrund under självbärande plåttak. Golvet utgörs dels av loggolv samt stampat jordgolv. Vidbyggt västra gaveln finns pannrummet med grävd kulvert till bostadshuset.

Äldre ladugård

Uppförd i timmerstomme på en grund av fogad natursten, sadeltak som är beklätt med plåt. Samtliga golv är gjutna. Mittsektionen är isolerad och inredd som enklare verkstad men kan ställas om till slaktbod. Övriga två utrymmen används idag som maskinlider men har tidigare utgjort stall.

Hönshus

Äldre timmerbyggnad om ca 6x4 meter, belagt med tegeltak. Byggnaden har tidigare använts som hönshus.

Godthems ladugård

1 km från gårdscentrum finns en ladugårdsbyggnad som delvis ingår i arrendekontraktet, arrendatorn har rätt att disponera logen samt det vidbyggda lösdriftsstallet. I lösdriften har det under senare år gått ca 20 ungdjur, stallet har ett mått om 20X12 meter.

Maskinhall/Verkstad

Bredvid Gothems ladugård finns ett maskinlider med verkstadsdel med ett uppskattat byggnadsmått om 20 x 8 meter. Byggnaden är uppförd i stolpverk med tre panelade ytterväggar under plåtbeklätt sadeltak. Golvet är grusat i liderdelen och gjutet i verkstadsdelen. Verkstadsdelen är isolerad.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken är belägen i ett kustpåverkat småbrutet jordbrukslandskap med ett flertal skiften. Åkermarken domineras huvudsakligen av lera. Enligt arrendekontraktet uppgår arealen åkermark på Arholma till ca 9 ha. Åkermarken ska brukas som åker och hållas fri från vedvegetation, enligt regelverket för gårdsstöd. Nuvarande arrendator arrenderar ytterligare 7 ha åkermark hos andra markägare.

Betesmarken uppgår till 18 ha betesmark och 12 ha skogsbete på Arholma. På Idö finns ytterligare 29 hektar betesmark och 6 hektar skogsbete. Betesmarkerna innehåller några av Stockholms läns bäst bevarade kalkfuktängar som hyser en rad ovanliga arter, såsom majviva och strandmaskrosor.


Åkermarken ska brukas för vallproduktion med tillämpad växtföljd och betesmarken inklusive den övriga marken innanför stängsel ska hävdas genom att årligen betas av ett erforderligt antal djurenheter. Bete ska ske främst med nötkreatur.

EU-stöd på all areal och med full beläggning i stallar bör uppgå till ca 500 000 kr årligen.

Övrigt

Till arrendet hör det enligt arrendekontraktet 43 ha övrig mark. Denna mark finns belägen i anslutning till betesmarken och är stängslad. Marken ska betas årligen. Den övriga marken är ej godkänd för EU-stöd. Vid intresseanmälan till Handläggaren skall det beskrivas hur markerna är tänkta att hvädas och med vilket djurslag.

En brygga med tillhörande redskapsbod ingår i arrendet, belägen i en skyddad vik nedaför gårdscentrum.

Rättsförhållande

Fastighet

Norrtälje Arholma 1:119 del av

Ägare

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-10-27
För mer information se prospekt

Karta

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Mäklarassistent

Gunnar Boglind
Gunnar Boglind
Jägmästare
073-672 51 06

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier