Siggamåla

Trevlig gård med bra skogsmark och natursköna inägor.
Areal: 38 ha
Kommun: Tingsryd
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 100 000 SEK
Anbudsdag: 18/10 2021
I trakten där Småland möter Blekinge och Skåne hittar vi Siggamåla. Gårdens ägor omfattar 38 ha variationsrik mark som angränsar mindre å. Här finns växtliga granungskogar, vacker ädellövskog, naturskön åker- och betesmark samt en mindre damm. Virkesförråd ca 3 450 m3sk. Gårdscentrat har ett fint läge med väl underhållet bostadshus i enklare standard, äldre ladugård, nyare garagebyggnad med praktiska utrymmen samt jordkällare/vagnslider.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik "Prospekt m.m." nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder (35)

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Mysigt och praktiskt bostadshus för fritidsboende eller enkelt åretruntboende. Huset är ljust och trevligt beläget i västsluttning omgivet av naturskön odlingsmark och lövskog, i närheten finns en mindre å/bäck med anslutande damm.

Husets bottenvåning har sal med kakelugn, kontorsrum med kakelugn, stort kök, stort ändamålsenligt våtrum med dusch och WC samt hall och köksentré. På övervåningen finns stor hall, två sovrum varav ett med eldstad samt ett gammalt sk undantagskök.
Enligt fastighetstaxering har huset en boarea om 107 m2 och en biarea om 6 m2.

Byggnadskonstruktion med grundläggning av sten, träbjälklag med mindre källarutrymme i nordväst, stomme i trä, tvåglasfönster, fasad av stående träpanel och tak av plåt. Huset är löpande underhållet och väl vårdat . 2006 renoverades fasaden och 2007 gjordes en lite större renovering med ombyggnad av våtrum, förbättring/byte bjälklag i delar av byggnaden, golv samt ny takbekädnad.

Vatten från grävd brunn, pump, hydrofor och vattenreningsutrustning i källarutrymme.
Enskilt avlopp via minireningsverk. Anläggningen är från 2015.
Uppvärmning via eldstäder och direktverkande el.
Huset har ingen fiberanslutning i dagsläget. Fiberkabel finns i nära anslutning till tomten vilket kan möjliggöra anslutning för den som önskar.

Energideklaration

Energideklaration saknas. Köparen kommer ej att upprätta energideklaration i samband med försäljningen.

Driftskostnader

Elektricitet (hushållsel) 6 000 kr/år (ca 3 000 kWh/år)
Sophämtning 920 kr/år
Slamtömning 775 kr/år
Sotning 500 kr/år
Kommunal fastighetsavgift 5 018 kr/år
Försäkring 2 813 kr/år
Summa ca 16 000 kr/år

Angivna driftskostnader är säljarens angivna historiska driftskostnader vid användning som fritidsboende med två personer i hushållet. Bostaden har delvis uppvärmts med vedeldning, kostnad för ved ingår ej i ovan angivna siffor.

Köparen skall vara medveten om att driftskostnaderna för ny ägare kan komma att skilja sig betydligt beroende på användning och framtida investeringar i byggnaden.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugård med gråstensväggar, tak av betongpannor framsida, baksida plåt. Äldre elinstallation finns. Byggnaden inrymmer sedvanliga utrymmen från äldre tiders jordbruksdrift.

Traktorgarage

2007 uppfördes en ny garagebyggnad med utrymme för maskinförvaring med öppen långsida samt vedbod och mindre verkstads-/hobbyutrymme. Byggnaden är uppförd med stomme i trä, fasad av träpanel samt tak av betongpannor. Elinstallation finns.

Jordkällare/vagnslider

Gammal vacker karaktärsbyggnad med jordkällare i botten och vagnslider på ovanpå. Tak av eternit.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken omfattar enligt skogsbruksplanen ca 2,5 ha och utgörs av småbruten åkermark och naturbete. Marken är upplåten enligt muntlig överenskommelse till 2021-12-31. Säljaren förbehåller sig intäkter från upplåtelsen till nämnt datum.

Det följer ej några stödrätter för gårdsstöd i försäljningen.

Skogsmark

Skogsmark
Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Södra. Fältarbetet är 2021-07-28.

Enligt planen uppgår skogsmarksarealen till ca 34,6 ha och virkesförrådet anges till ca 3 459 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 8% tall, 58% gran, 17% löv och 17% ädellöv. Medelboniteten anges till ca 8,0 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 277 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 166 m3sk vilket innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 4,8%.

Skogsmarken är lätt kuperad och har god tillgång till väg. Ungskogarna från senare års avverkningar bedöms väl anlagda. I skogsbruksplanens åtgärdsförslag föreslås en avverkning under kommande 10-årsperiod om ca 2 060 m3sk varav 1 330 m3sk föryngringsavverkning och 730 m3sk gallring. Röjning föreslås på 21 ha under planperioden varav 1,4 ha att utföras snarast.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” finns två registrerade nyckelbiotoper som berör avdelningarna 5 och 19.

Jakt

Jakt av normal karaktär på de sedvanliga viltslagen älg, rådjur och vildsvin. Marken är för sin storlek variationsrik med barrskog, ädellövskog och jordbruksmark och angränsar i väster mot mindre å.

Fastigheten ingår idag i ett gemensamt älgjaktlag.

Ev jaktutrustning som jakttorn, foderautomater följer ej fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

TINGSRYD SIGGAMÅLA 1:12

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 38,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 34,6 ha
Inägomark 2,5 ha
Övrigmark 1,0 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 38,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 29 000 kr
Betesmark 29 000 kr
Skogsmark 1 231 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Tomtmark 135 000 kr
Bostadsbyggnader 534 000 kr
Ekonomibyggnader 124 000 kr
Summa: 2 085 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen erfordras ej för fysisk person som varit folkbokförd i Tingsryds kommun i någon av de tidigare församlingarna Almundsryd, Urshult, Tingsås, Södra Sandsjö, Älmeboda eller Linneryd, kommun de senaste 12 månaderna. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd, ansökningsavgift 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Jag är intresserad av fastigheten Siggamåla och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning