Sikeå

Gård med skog och åker
Areal: 84 ha
Kommun: Robertsfors
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 300 000 SEK
Lantbruksfastighet med närhet till såväl hav som skog. Jakt- och fiskerätt.

Fint beläget i utkanten av vackra Sikeå, ca 8 km öster om Robertsfors ligger denna trivsamma lantbruksfastighet som rymmer ett gårdscentrum med bostadshus, ladugård och en äldre bagarstuga.
I anslutning till fastigheten finns såväl mysiga stigar som funktionella vägar som leder en både ut i skogen och ner till havet med bad och fiske. Enligt skogsbruksplanen mäter fastigheten ca 83 ha
varav ca 63,5 ha produktiv skogsmark och ca 9,5 ha åkermark. Marken är överlag bördig med bra tillväxt och totala virkesförrådet uppgår till ca 6100 m³sk. Med fastigheten följer jakt och fiskerätt.
Närområdet bjuder på fin natur med såväl berg som hav. Fastigheten erbjuder bra odlingsmöjligheter och ger plats för enklare djurhållning för den som önskar det. Med viss ombyggnation så finns det möjlighet till stallplatser i ladugården. Ett riktigt paradis för den skogs- och friluftsintresserade. Närheten till E4:an med tillhörande busstrafik gör det enkelt att pendla till såväl Umeå som Skellefteå.

Välkommen på visning

28Jun
Tis 18:00 - 19:00
05Jul
Tis 18:00 - 19:00

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare

Sikeå

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder

Visa alla 47 bilder
Visa alla 47 bilder

Foto: Malin Grönborg

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshuset har trevligt läge och bjuder på fina möjligheter för en ny ägare. Byggnaden har källargrund, träfasad, plåttak, självdrag och 2-glasfönster. Huset har vedpanna/elpatron, enskilt avlopp (trekammare) samt enskilt vatten, även sommarvatten (vattnet har hög rosthalt). Huset har indraget bredband. Huset är kallställt. Driftkostnaden är enligt schablon ca: 30 000 kr / år.

Bottenvåningen består av en farstu/hall med avhängningsyta. Här finns även trappan till övervåningen. Vidare når vi badrummet med dusch, wc, handfat och tvättmaskin. Lantkök med bra ljusinsläpp och härlig utsikt. Köket har äldre köksmaskiner. På bottenvåningen finns också två sovrum och ett vardagsrum med trägolv.

Övervåningen rymmer en hall med förvaringsyta, ett allrum med trägolv (går att använda som sovrum), ett sovrum samt ett gammalt kök som även går att använda som sovrum.

Källarvåning med pannrum och bra förvaringsyta. Källarvåningen har problem med fukt.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Rymlig ladugård med bra förvaringsyta. Med viss ombyggnation kan man bygga stallplatser i foderladan. Byggnaden har plåttak, träfasad, gjutet-/plankgolv, en praktisk lådugårdsvind samt indragen el.

Bagarstuga

Byggnaden har torpargrund, träfasad och betongpannor på taket. Bagarstugan används som förråd i dagsläget.

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheterna består av två skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 83 ha varav ca 63,5 ha är produktiv skogsmark och 9,5 ha är åkermark. Virkesförrådet mäter ca 6 100 m³sk vilket ger ett medeltal om ca 100 m³sk per hektar och medelboniteten beräknas till ca 4 m³sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är ca 61 % tall, 22 % gran och 17 % löv. Tyngdpunkten i virkesförrådet ligger på lutavverkningsmogen skog – volymen i huggningsklasserna S1, S2, S3 uppgår till ca 4 800 m³sk.

Skogsvårdsåtgärder

Enligt skogsbruksplanen finns röjningsbehov på ca 11 ha samt markberedning och plantering på ca 5 ha – ytorna märkta med K1 i skogsbruksplanen.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Enligt skogsbruksplanen finns inga, hos skogsstyrelsen registrerade områden med höga naturvärden. Några bestånd håller dock höga biologiska värden och har avsatts med naturvårdsmål.

Forn- och kulturlämningar

Enligt skogsbruksplanen finns det kulturlämningar på fastigheten – dessa finns utmarkerade på kartorna i skogsbruksplanen.

Åkermark

På fastigheten finns ca 9,5 ha inäga/åker. Åkermarken är i dagsläget brukad och utarrenderad.

Jakt

Fastigheten ingår för närvarande i Sikeå Jaktklubb – området omfattar ca 1 300 ha. Tilldelningen uppgår till 2-3 vuxna djur samt motsvarande kalvar. Möjlighet till småviltjakt på samma område. En ny ägare till fastigheten har möjlighet att ansöka om en plats i jaktlaget.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten, såväl hav, insjöar som strömmande vattendrag.

Vägar

Fastigheten har del i Ståbäcksvägen.

Rättsförhållande

Fastighet

Robertsfors Sikeå 5:47 / 5:46 / 6:16 / 8:5 / 8:6 Robertsfors Granberget 1:6

Ägare

Erik Gösta Johansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 83,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 63,5 ha
Skogsimpediment 5,9 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Inägomark 9,5 ha
Övrigmark 2,9 ha
Summa: 83,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020. Åkermark: 152 000 kr. Ekonomibyggnad: 64 000 kr. Skogsmark: 2 940 000 kr Skogsimpediment: 19 000 kr. Småhusmark på lantbruk: 62 000 kr. Småhusbyggnad på lantbruk: 406 000 kr. Fastigheterna är samtaxerade. Nytt taxeringsvärde kommer då omprövning av taxeringsvärdet är beställt.

Inteckningar

Det finns penninginteckningar om 130 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-07-05
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Umeå

Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Alla objekt från Umeå

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Sikeå & vill bli kontaktad

Mäklaren för Sikeå kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier