Siljansnäs

Virkesrik skogsfastighet med jakt
Areal: 22 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 700 000 SEK
Virkesrik skogsfastighet med jakt. På en udde i Siljan finns denna obebyggda skogsfastighet endast ca 9 km från Siljansnäs. Fastigheten har en areal om drygt 22 ha och är lätttillgänglig efter väg. Hög andel med äldre skog. Jakt inom Olsnäs viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Leksand
Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten är en obebyggd lantbruksenhet, lätt tillgänglig och belägen efter Siljansvägen. Skogsmarken utgörs av ett flackt område nära Siljan.

För skogsmarken finns två skogsbruksplaner upprättade. Mellan de bägge upprättade skogsbruksplanerna finns skillnader som består av bland annat avgränsningar av impediment, huggningsklasser mm. Bägge skogsbruksplanerna kan fås genom att kontakta ansvarig mäklare.

Skogsbruksplan upprättad av Mellanskog visar på ett virkesförråd om 2 684 m³sk och produktiv skogsmarksareal om 14,2 ha. Skogsbruksplan upprättad av Back Albert Johansson visar på ett virkesförråd om 2 330 m³sk och en produktiv skogsmarksareal om 13,7 ha. Bägge Skogsbruksplanerna är upprättade under år 2018. Mellanskogs skogsbruksplan är framskriven t.o.m. 20190604.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad nyckelbiotop som berör fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Olsnäs vvo.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Siljansnäs fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Leksand Plintsberg 30:13

Ägare

Leif Sommar 1/2
Anita Lööf 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 22,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 658 000 kr
Skogsimpediment 20 000 kr
Summa: 678 000 kr

Förvärvstillstånd

Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats, fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Siljansnäs och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning