Siljeåsen

Äldre skog vid Flåsjön
Areal: 208 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 700 000 SEK
Anbudsdag: 19/8 2024
Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte med bra tillgänglighet!

Vackert belägen skogsfastighet vid Flåsjön med stor andel äldre skog. Fastigheten består av ett skifte som sträcker sig från Näset i syd över Bergbodarna och upp till Skalkojan i norr. Fastigheten utgörs av 147,6 ha produktiv skogsmark och har ett virkesförråd om 15 733 m³sk varav 12 073 m³sk är S2 skog. Medelboniteten är beräknad till 3,4 m³sk per ha och har ett medeltal på 107 m³sk/ha. Jakt i jaktlag.

Fastigheten erbjuder:
– Ett sammanhängande skifte med god tillgänglighet.
– Rekreation med jakt i vacker natur.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Siljeåsen

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2024 av Kalle Lennartsson, Högarna skog AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 147,6 ha och har ett virkesförråd om 15 733 m³sk varav 12 073 m³sk är S2 skog. Fastighetens medelbonitet är 3,4 m³sk per ha och tillväxten är beräknad till 437 m³sk per år. Trädslagsfördelning med gran (57 %), tall (39 %) och löv (4 %). Åldersklassfördelningen är ojämn med en kraftig förskjutning mot äldre och yngre skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Det finns idag inga nyckelbiotoper, forn eller kulturlämningar eller dylikt registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Detta är ingen garanti att det inte finns ej upptäckta fynd, varför en köpare till fastigheten ombedes att själv göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa sig om ev naturvärden på fastigheten.

Enligt skogsbruksplanen så är en stor andel av den avverkningsmogna skogen väldigt gammal och innehåller höga naturvärden.

Jakt

Fastigheten ingår i Siljeåsens bondlag som jagar på ca 3 100 ha.

Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i angränsande jaktlag, alt registrera marken själv. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt på tillträdesdagen, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Flåsjöns FVO. I Flåsjön kan man fiska sik, lake, aborre, öring och harr.

Naturreservat

På fastigheten finns ett naturreservat på 19,2 ha.

Avverkningsanmälan

Säljaren har en avverkningsanmälan inskickad till Skogsstyrelsen där säljaren ombetts inkomma med ett svar på hur avverkningen ska gå till. Säljaren har valt att inte inkomma med något svar. För mer info om detta kontakta fastighetsmäklaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Siljeåsen 1:113

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 207,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 147,6 ha
Myr/kärr/mosse 41,0 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 19,2 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 208,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 3 612 000 kr
Skogsimpediment 74 000 kr
Summa: 3 686 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsund kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier